Logo Kierunek Kariera KIERUNEK KARIERA

KIERUNEK KARIERA


2 maja dniem wolnym

Data publikacji: 2022-04-28
Kwadrat z napisem "Komunikat" w niebieskiej chmurze na fioletowym tle.

2 maja 2022 roku jest dniem wolnym dla pracowników Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie.W związku z powyższym nieczynne będą wszystkie lokalizacje WUP w Krakowie: przy placu Na Stawach 1, ul. Kraszewskiego 36 oraz Zespołów Zamiejscowych w Tarnowie, Nowym Sączu i Oświęcimiu. Zamknięte będą również lokalne biura naszych projektów w Miechowie oraz Nowym Targu.

W zamian, Urząd otwarty będzie w sobotę, 21 maja.

Autor artykułu: Łukasz Dygoń