Logo Kierunek Kariera KIERUNEK KARIERA

KIERUNEK KARIERA


Bilans Kariery? - O co chodzi?

2019-11-06
Ilustracja artykułu

Jakie są korzyści z Bilansu Kariery?

Podpowiedź na listopad - Gdzie można skorzystać z usług doradcy zawodowego?

Doradztwo prowadzone jest w wielu małopolskich instytucjach.
Nie tylko w szkołach, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, ochotniczych hufcach pracy czy powiatowych urzędach pracy.
Prowadzą je również Centra Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie. Co ważne, świadczą one usługi dla osób pracujących, nie tylko bezrobotnych.
Z usług doradczych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie można skorzystać w Krakowie, Nowym Sączu i Tarnowie, ale także w wielu mniejszych miejscowościach, w których doradcy zawodowi pełnią dyżury mobilne.
Aktualna lista dyżurów dostępna jest na naszej stronie: www.pociagdokariery.pl.