Logo Kierunek Kariera KIERUNEK KARIERA

KIERUNEK KARIERA


Deklaracja dostępności

Data publikacji: 2020-02-25

Deklaracja dostępności

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej projekt Kierunek Kariera i Kierunek Kariera Zawodowa

 • Data publikacji strony internetowej: 10 kwietnia 2018.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 31 marca 2022.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Zawiera jednak pewne niezgodności lub wyłączenia wymienione poniżej.

Mogą zdarzyć się sytuacje, że niektóre dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:

 • pochodzą z różnych źródeł;
 • zostały opublikowane w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji;
 • zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Możliwe jest także, że niektóre filmy zamieszczone na stronie internetowej – opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej – mogą nie posiadać wymaganych elementów zapewniających ich dostępność a część z publikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego.

Możliwe jest także, że część rozwiązań technicznych strony jest oparta o schematy wykonane przed 23 września, które mogą generować potencjalne problemy z dostępnością niektórych elementów strony. 
 

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 25 lutego 2020.
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 31 marca 2022.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za przyjmowanie uwag i wniosków dotyczących dostępności odpowiada: Łukasz Dygoń.
 • E-mail: lukasz.dygon@wup-krakow.pl
 • Telefon: 12 619 84 93
   

Masz prawo zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu oraz wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie. Twoje żądanie powinno zawierać:

 • Twoje dane kontaktowe,
 • wskazanie elementu strony, którego dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej dla Ciebie formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy,
 • udostępnienia informacji w formie alternatywnej.

Mamy obowiązek spełnić żądanie najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności lub dostępu alternatywnego nie będzie możliwe, poinformujemy Cię o tym niezwłocznie. Termin realizacji żądania nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie będzie możliwe, zaproponujemy alternatywny sposób dostępu do informacji.

Skargę na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania możesz złożyć do Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie.

 • osobiście w siedzibie Urzędu na placu Na Stawach 1, 30-107 Kraków, w punkcie informacyjnym na parterze, w godzinach od 8:00 do 16:00 od poniedziałku do piątku.
 • za pomocą poczty elektronicznej, przesyłając na adres kancelaria@wup-krakow.pl
 • pocztą na adres Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, pl. Na Stawach 1, 30-107 Kraków.

Skargę możesz także złożyć do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Kraków, plac Na Stawach 1 – siedziba główna

 • Siedziba główna Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie znajduje się w budynku przy placu Na Stawach 1, 30-107 Kraków.
 • W głównej siedzibie można otrzymać informację o pełnej ofercie Urzędu. Można złożyć dokumenty dotyczące wszystkich spraw w zakresie obsługi i oferty Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie.
 • Przed budynkiem znajdują się 2 oznakowane miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.
 • Do budynku prowadzi chodnik, który umożliwia wjazd wózkom bezpośrednio z miejsca parkingowego.
 • Wejście do budynku znajduje się na poziomie terenu.
 • Wejście do budynku zawiera bariery dla osób z niepełnosprawnościami (drzwi wejściowe i drzwi w holu, które trzeba otworzyć).
 • Drzwi wejściowe do budynku otwierane są na zewnątrz za pomocą uchwytu.
 • Korytarze oraz pomieszczenia użytkowane przez Urząd są wolne od barier i umożliwiają poruszanie się osobom na wózkach.
 • W budynku znajdują się 2 windy.
 • Na parterze w punkcie informacyjnym prowadzona jest obsługa Klientów ze szczególnymi potrzebami.
 • Punkt informacyjny znajduje się po lewej stronie od wejścia do budynku. Aby wejść do punktu trzeba otworzyć drzwi w holu, które otwierają się do środka za pomocą uchwytu.
 • Punkt informacyjny wyposażony jest w pętlę indukcyjną oraz w usługę wideo-tłumacza Polskiego Języka Migowego (PJM).
 • Toaleta dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się na parterze, po lewej stronie od punktu informacyjnego.
 • Do budynku można wejść z psem przewodnikiem.

Tarnów, aleja Solidarności 5-9 – siedziba Zespołu Zamiejscowego w Tarnowie

 • Siedziba główna Zespołu Zamiejscowego w Tarnowie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie znajduje się przy al. Solidarności 5-9, 33-100 Tarnów
 • W siedzibie można otrzymać informację o pełnej ofercie Urzędu. Można złożyć dokumenty dotyczące wszystkich spraw w zakresie obsługi i oferty Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie.
 • Tuż obok wejścia do budynku znajduje się 1 miejsce parkingowe oznakowane dla osób z niepełnosprawnościami, dodatkowo na parkingu budynku znajdują się kolejne 2 miejsca parkingowe oznakowane dla osób z niepełnosprawnościami.
 • Do budynku prowadzi chodnik, który umożliwia wjazd wózkom bezpośrednio z miejsca parkingowego.
 • Wejście do budynku schodami lub podjazdem dla osób niepełnosprawnych.
 • Wejście do budynku zawiera bariery dla osób z niepełnosprawnościami (drzwi wejściowe i drzwi w holu, które trzeba otworzyć), okresowo funkcjonują drzwi automatycznie otwierane.
 • Drzwi wejściowe do budynku otwierane są na zewnątrz za pomocą uchwytu.
 • Korytarze oraz pomieszczenia są wolne od barier i umożliwiają poruszanie się osobom na wózkach.
 • W budynku znajdują się 2 windy.
 • Obsługa klienta WUP odbywa się na I piętrze budynku – sala 135.
 • Sala wyposażony jest w pętlę indukcyjną oraz w usługę wideo-tłumacza Polskiego Języka Migowego (PJM).
 • Toaleta dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się na parterze budynku.
 • Do budynku można wejść z psem przewodnikiem.

Tarnów, ulica Szujskiego 66 – pomieszczenia do obsługi projektów oraz Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Zespołu Zamiejscowego w Tarnowie

 • Na parkingu przy budynku znajdują się 2 miejsca parkingowe oznakowane dla osób z niepełnosprawnościami.
 • W lokalizacji można otrzymać informację o ofercie oraz wziąć udział w projektach Nowy start w Małopolsce, Wróć z POWERem, Łap Skilla. Można także wziąć udział w spotkaniu z doradcą zawodowym.
 • Do budynku prowadzi chodnik, który umożliwia wjazd wózkom bezpośrednio z miejsca parkingowego.
 • Wejście do budynku schodami lub podjazdem dla osób niepełnosprawnych.
 • Wejście do budynku zawiera bariery dla osób z niepełnosprawnościami (drzwi wejściowe i drzwi w holu, które trzeba otworzyć
 • Drzwi wejściowe do budynku otwierane są na zewnątrz za pomocą uchwytu.
 • Korytarze oraz pomieszczenia są wolne od barier i umożliwiają poruszanie się osobom na wózkach.
 • W budynku znajdują się 1 winda.
 • Obsługa klienta WUP odbywa się na IV piętrze budynku.
 • Toaleta dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się na parterze budynku. 
 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
 • Do budynku można wejść z psem przewodnikiem.

Nowy Sącz, ulica Nawojowska 4 – siedziba Zespołu Zamiejscowego w Nowym Sączu

 • Siedziba Zespołu Zamiejscowego w Nowym Sączu Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie znajduje się przy ul. Nawojowskiej 4, 33-300 Nowy Sącz.
 • W siedzibie można otrzymać informację o pełnej ofercie Urzędu. Można złożyć dokumenty dotyczące wszystkich spraw w zakresie obsługi i oferty Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie.
 • Przed budynkiem znajduje się 1 miejsce parkingowe oznakowane dla osób z niepełnosprawnościami.
 • Do budynku prowadzi chodnik, który umożliwia wjazd wózkom bezpośrednio z miejsca parkingowego.
 • Wejście do budynku znajduje się na poziomie terenu.
 • Drzwi wejściowe do budynku otwierają się automatycznie (czujnik ruchu). Drzwi wewnętrzne w holu otwierane manualnie w kierunku wyjścia z budynku.
 • Korytarze oraz pomieszczenia są wolne od barier i umożliwiają poruszanie się osobom na wózkach. Klatki schodowe z poręczami po obu stronach biegu. Schody na początku i końcu biegu wyróżnione kontrastującą żółtą taśmą. W budynku znajduje się 1 winda bez systemu informacji głosowej.
 • Punkt informacyjny dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się na I piętrze, wyposażony w pętlę indukcyjną oraz w usługę wideo-tłumacza Polskiego Języka Migowego (PJM).
 • Toaleta dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się na II piętrze budynku, dostęp do toalety windą dla osób poruszających się na wózkach.
 • Do budynku można wejść z psem przewodnikiem.

Nowy Targ, ulica Królowej Jadwigi 17 – biuro projektu Kierunek Kariera i Kierunek Kariera Zawodowa

 • Siedziba biura WUP w Nowym Targu znajduje się pod adresem: ul. Królowej Jadwigi 17, 34-400 Nowy Targ
 • W lokalizacji można otrzymać informację o ofercie projektów Kierunek Kariera i Kierunek Kariera Zawodowa. Można złożyć umowę na bony szkoleniowe, która jest związana z uczestnictwem w projektach.
 • Przed budynkiem brak oznaczonego miejsca dla osób z niepełnosprawnościami, można skorzystać z miejsc parkingowych znajdujących się tuż przy wejściu do budynku lub w niewielkim oddaleniu; na parkingu podziemnym wyznaczone jest pojedyncze miejsce parkingowe oznakowane dla osób z niepełnosprawnościami, dostępne w godzinach otwarcia Galerii czyli od godziny 10.00.
 • Przed budynkiem znajduje się plac z wyznaczonymi miejscami parkingowymi, umożliwia to wjazd wózkom bezpośrednio z miejsca parkingowego.
 • Wejście do budynku znajduje się powyżej poziomu terenu, do budynku prowadzi podjazd dla aut oraz chodnik. Do budynku można również dostać się windą bezpośrednio z poziomu parkingu podziemnego.
 • Wejście do budynku nie zawiera barier dla osób z niepełnosprawnościami (drzwi wejściowe i drzwi w holu otwierają się automatycznie).
 • Korytarze oraz pomieszczenia są wolne od barier i umożliwiają poruszanie się osobom na wózkach.
 • W budynku znajdują się 2 windy.
 • Biuro WUP w Nowym Targu znajduje się na trzecim piętrze budynku. Aby wejść do biura należy wejść przez automatycznie otwierające się drzwi, następnie windą dotrzeć na trzecie piętro, otworzyć drzwi do biura. Drzwi otwierają się do środka za pomocą klamki.
 • Biuro WUP w Nowym Targu wyposażone jest w pętlę indukcyjną.
 • Toaleta dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się na trzecim piętrze, blisko biura.
 • Do budynku można wejść z psem przewodnikiem.

Miechów, ulica Sienkiewicza 25 – biuro projektu Kierunek Kariera i Kierunek Kariera Zawodowa

 • Siedziba Biura Projektu znajduje się na parterze przy ul. Sienkiewicza 25, 32-200 Miechów.
 • W lokalizacji można otrzymać informację o ofercie projektów Kierunek Kariera i Kierunek Kariera Zawodowa. Można złożyć umowę na bony szkoleniowe, która jest związana z uczestnictwem w projektach.
 • Przed budynkiem znajdują się 2 miejsca parkingowe oznakowane dla osób z niepełnosprawnościami.
 • Do budynku prowadzi droga, który umożliwia wjazd wózkom bezpośrednio z miejsca parkingowego.
 • Dojście do wejścia do budynku jest dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, po prawej stronie wejścia znajduje się pochylnia dla wózków.
 • Wejście do budynku zawiera bariery dla osób z niepełnosprawnościami (drzwi wejściowe i drzwi w holu, które trzeba otworzyć).
 • Drzwi wejściowe do budynku otwierane są na zewnątrz za pomocą uchwytu.
 • W budynku nie ma windy, obsługa Klientów ze szczególnymi potrzebami prowadzona jest na parterze w punkcie informacyjnym.
 • Punkt informacyjny znajduje się po lewej stronie od wejścia do budynku. Aby wejść do punktu trzeba otworzyć drzwi w holu, które otwierają się do środka za pomocą uchwytu.
 • Biuro wyposażone jest w pętlę indukcyjną oraz w usługę wideo-tłumacza Polskiego Języka Migowego (PJM).
 • Toaleta dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się na parterze, na wprost punktu informacyjnego.
 • Do budynku można wejść z psem przewodnikiem.

Autor artykułu: Łukasz Dygoń