Logo Kierunek Kariera KIERUNEK KARIERA

KIERUNEK KARIERA


Dodatkowe informacje dla uczestników rekrutacji dla osób z wyższym wykształceniem 25-49 lat

Data publikacji: 2021-07-01
Zamyślona młoda kobieta o rudych włosach spogląda na napis: Kierunek Kariera dla osób z wyższym wykształceniem.

Informacje istotne dla osób zainteresowanych udziałem w rekrutacji dla osób z wyższym wykształceniem 25-49 lat.

Przypominamy o 3 istotnych sprawach:

1) Podpisane profilem zaufanym dokumenty należy odesłać w ciągu 14 dni od rejestracji (wypełnienia formularza zgłoszeniowego on-line). Niedochowanie powyższego terminu skutkuje usunięciem zgłoszenia z systemu!

2) Linki do pobrania przedmiotowych dokumentów system wysyła po zakończeniu rejestracji on-line. Dokumenty są 3:

a) formularz zgłoszeniowy z danymi kandydata (do podpisu),
b) regulamin rekrutacji (do podpisu),
c) oświadczenie z danymi dodatkowymi (do uzupełnieniu i podpisu).

Wszystkie wskazane powyżej dokumenty muszą zostać podpisane i odesłane do nas, w przeciwnym przypadku termin 14 dniowy nie zostaje zachowany, a zgłoszenie zostaje usunięte z systemu.

3) Powiadomienie z dokumentami wysyłane jest automatycznie z systemu po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego online.

Przypominamy, aby dokładnie sprawdzać swoją skrzynkę mailową. Nasze powiadomienia często wpadają do innych folderów niż "wiadomości odebrane" np. do folderu oferty, powiadomienia, ważne lub spam - w zależności od konfiguracji danej domeny pocztowej.
Można też wyszukiwać te wiadomości na swojej poczcie po nazwie naszego automatycznego maila, z którego przychodzą wiadomości, tj. powiadomienia@kierunek.pociagdokariery.pl.

Jest to adres typu no-replay, prosimy na niego nic nie wysyłać, bo taka wiadomość do nas nie dotrze. Adres e-mail na który należy odesłać swoje podpisane dokumenty rekrutacyjne jest wskazywany bezpośrednio w treści powiadomienia z tymi dokumentami wysyłanymi z systemu po rejestracji.


Więcej informacji o rekrutacji TUTAJ.