Logo Kierunek Kariera KIERUNEK KARIERA

KIERUNEK KARIERA


Edukacyjna Gmina Małopolski - ranking gmin

2018-08-13
Ilustracja artykułu

Zapraszamy do zapoznania się z rankingiem gmin zgłoszonych w ramach Plebiscytu na Edukacyjną Gminę Małopolski 2018 po I etapie oraz zakwalifikowanych do II etapu Plebiscytu.

Ranking gmin:

1. Oświęcim 14 pkt (14+0)
2. Słomniki 8,8 pkt (2,8+6)
3. Kalwaria Zebrzydowska 6,24 pkt (6,24+0)
4. Wojnicz 5,88 pkt (5,88+0)
5. Kęty 4,85 pkt (4,85+0)
6. Ryglice 4,76 pkt (4,76+0)
7. Łużna 4,37 pkt (4,37+0)
8. Gnojnik 2,48 pkt (2,48+0)
9. Gdów 2,13 pkt (2,13+0)
10. Proszowice 1,91 pkt (1,91+0)
11. Kłaj 1,38 pkt (1,38+0)
12. Mogilany 0,8 pkt (0,8+0)
13. Rzezawa - nie podlegała ocenie, brak spełniania warunków formalnych - zgłoszenie nie zostało dokonane przez urząd gminy lub jednostkę organizacyjną gminy.


W nawiasie podano liczbę punktów otrzymanych za każde z kryteriów, tj.:
kryterium A: odsetek mieszkańców gminy, którzy zakończyli proces doradczy w ramach Bilansu Kariery;
kryterium B: liczba działań gminy i jej jednostek w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery 2017 i Małopolskiego Dnia Uczenia się 2018.


Mając powyższe na uwadze, przedstawiamy listę gmin zakwalifikowanych do II etapu Plebiscytu:
Gdów
Gnojnik
Kalwaria Zebrzydowska
Kęty
Łużna
Oświęcim
Proszowice
Ryglice
Słomniki
Wojnicz


Głosowanie mieszkańców Małopolski na najciekawsze inicjatywy edukacyjne rozpocznie się 03.09.2018 r.
Inicjatywy będą również podlegać ocenie przez Kapitułę Plebiscytu (skład Kapituły)