Logo Kierunek Kariera KIERUNEK KARIERA

KIERUNEK KARIERA


Informacje podstawowe o projektach

Data publikacji: 2018-04-10
Data modyfikacji: 2022-09-06


 

 

Kierunek Kariera


Projekt Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie pn. „Kierunek Kariera” jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, Działanie 10.3 „Rozwój kompetencji i umiejętności osób dorosłych” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Cel główny projektu:

Podwyższenie kompetencji osób dorosłych mieszkających, pracujących lub uczących się na terenie województwa małopolskiego, w tym w szczególności znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy.


 

Cel szczegółowy programu operacyjnego, który zrealizuje projekt:

Podwyższenie kompetencji osób dorosłych, w tym w szczególności znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy.

 

Planowane efekty projektu to przede wszystkim:
  • 46 500 osób objętych doradztwem zawodowym;
  • 25 570 umów zawartych w ramach podmiotowego finansowania usług;
  • 3 500 000 realizowanych bonów.


 

Wartość projektu:

78 167 755,88 zł


 

W tym wkład budżetu państwa:

3 908 387,79 zł
 

 

W tym wkład funduszy europejskich:

66 442 592,49 zł
 

 


 

 

 


 

 

Kierunek Kariera Zawodowa


Projekt Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie pn. „Kierunek Kariera Zawodowa” jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, Działanie 10.2.4 „Kształcenie zawodowe osób dorosłych” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Cel główny projektu:

Podwyższenie kompetencji zawodowych osób dorosłych.


 

Cel szczegółowy programu operacyjnego, który zrealizuje projekt:

Podwyższenie kompetencji zawodowych osób dorosłych.

 

Planowane efekty projektu to przede wszystkim:

Głównym rezultatem projektu będzie uzyskanie kwalifikacji w ramach pozaszkolnych form kształcenia przez 8949 osób.

17 898 osób uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia.


 

Wartość projektu:

110 067 646,70 zł


 

W tym wkład budżetu państwa:

5 503 382,01 zł
 

 

W tym wkład funduszy europejskich:

93 557 499,69 zł
 

 


Autor artykułu: Administrator
Ostatnia modyfikacja: Justyna Telejko