Logo Kierunek Kariera KIERUNEK KARIERA

KIERUNEK KARIERA


Instrukcja rozliczania usług szkoleniowych

Data publikacji: 2020-04-24
Ilustracja artykułu

w ramach projektów Kierunek Kariera i Kierunek Kariera Zawodowa

Przygotowaliśmy dla Państwa  „Instrukcję rozliczania usług w SODEXO w ramach projektów Kierunek Kariera i Kierunek Kariera Zawodowa” oraz wzór „Zaświadczenia o ukończeniu szkolenia i nabyciu efektów uczenia”.

Mamy nadzieję, że opracowane dokumenty będą Państwu pomocne w procedurze rozliczania usług u naszego operatora finansowego, czyli w firmie SODEXO.
Przygotowywanie dokumentów przez Państwa zgodnie z tymi wymaganiami leży w naszym wspólnym interesie, aby zapobiec kwestionowaniu ich tych, a co za tym idzie poniesionych wydatków, przez instytucje, które będą Państwa i nas kontrolować.

Instrukcja rozliczania usług szkoleniowych w ramach projektów Kierunek Kariera i Kierunek Kariera Zawodowa

Wzór zaświadczenia o ukończeniu szkolenia i nabyciu efektów uczenia

W związku z powyższym prosimy o stosowanie powyższej instrukcji.