Jak zrealizować bony?

2018-10-21
 • KROK 1: Zarejestruj się w Bazie Usług Rozwojowych (BUR)

  1. Na stronie uslugirozwojowe.parp.gov.pl w prawym górnym rogu wybierz: „Zaloguj”.
  2. Wybierz: „Jeżeli nie posiadasz konta zarejestruj się”, dokonaj rejestracji.

 • KROK 2: Zapoznaj się z ofertami w BUR, aby wiedzieć ile bonów należy zamówić

  1. W polu „Jakiej usługi szukasz” wpisz: Kierunek Kariera i wciśnij ENTER.
  2. Wybierz interesującą Cię kategorię (informatyka / języki / motoryzacja / organizacja / szkolnictwo), zgodną z zakresem wskazanym w Twoim Bilansie Kariery i ZATWIERDŹ.
  3. W polu „Sposób finansowania” wybierz: „Współfinansowane z EFS” i ZATWIERDŹ.
  4. Wybierz „Szukaj”.
  5. Po kliknięciu na tytuł interesującego Cię szkolenia, sprawdź w polu "Grupa docelowa" czy wybrana przez Ciebie usługa jest przeznaczona również dla uczestników projektu "Kierunek Kariera".
  6. W polu "Informacje dodatkowe" sprawdź czy Usługodawca zawarł umowę z WUP Kraków.
  7. Jeśli wybrałeś szkolenie językowe lub "inne", sprawdź w polu "Opis warunków uczestnictwa", jaki egzamin jest dla tej usługi obowiązkowy.
  8. Na podstawie informacji w polu "Liczba godzin usługi" możesz sprawdzić ile bonów potrzebujesz na sfinansowanie usługi:
  • szkolenia językowe: liczba godzin usługi x 1 BON;
  • szkolenia informatyczne: liczba godzin usługi x 2 BONY;
  • kursy prawa jazdy A1, A, B1, B: liczba godzin usługi x 2 BONY;
  • szkolenia inne (w tym prawo jazdy kat. C i C+E): liczba godzin usługi x 3 BONY;
  • egzamin: wartość usługi (max. 600 zł) podzielone przez 15 zł = liczba bonów. (max. 40 bonów).

  PAMIĘTAJ!                        

  Ten etap to tylko rozeznanie w Bazie Usług Rozwojowych. Na usługę możesz się zapisać dopiero wówczas, gdy otrzymasz od Operatora finansowego informację o przyznanych bonach.

 • KROK 3: Zamów bony

  1. Wypełnij formularz "Zamówienia bonów szkoleniowych" dostępny TUTAJ.

  UWAGA!
  Zamówienie bonów z użyciem formularza dotyczy wszystkich uczestników projektu, którzy ukończyli proces doradczy przed 1 lutego 2017 roku oraz tych, którzy w ramach Bilansu Kariery spotkali się z doradcą zawodowym więcej niż jeden raz. Pozostali uczestnicy mogą przekazać informację o liczbie zamawianych bonów doradcy na zakończenie Bilansu Kariery.


 • KROK 4: Zawrzyj umowę z WUP Kraków

  1. Zgodnie z informacją złożoną na formularzu „Zamówienia bonów…” lub podczas spotkania z doradcą:
   • umowa zostanie do Ciebie wysłana pocztą – wówczas należy ją podpisać i obydwa egzemplarze odesłać do WUP Kraków (30-107 Kraków, plac Na Stawach 1) lub
   • otrzymasz maila z informacją o możliwości podpisania umowy w WUP Kraków (w Krakowie, Nowym Sączu lub Tarnowie).
  1. Datą zawarcia umowy jest data złożenia ostatniego podpisu.
  2. Pracownik WUP Kraków zarejestruje numer Twojej umowy (ID) w Bazie Usług Rozwojowych, potwierdzając w ten sposób możliwość korzystania przez Ciebie z ofert z dofinansowaniem.

 • KROK 5: Wpłać wkład własny

  1. W tytule wpłaty podaj numer umowy.
  2. Dokonaj wpłaty w terminie 14 dni roboczych od zawarcia umowy, w wysokości i na numer konta określone w umowie.
  3. Po zaksięgowaniu wpłaty otrzymasz e-maila od Operatora finansowego (OF) z informacją o:

   

  UWAGA!
  Jeśli po zawarciu umowy nie wpłacisz (poprawnej) kwoty wkładu własnego w wymaganym terminie, Twoja umowa wygaśnie. Możesz wtedy zawrzeć jeszcze tylko jedną
  umowę.

 • KROK 6: Zaloguj się w BUR, wyszukaj usługę i zapisz się na nią

  1. Wybierz „Zapisz się na usługę.
  2. W „Formularzu zgłoszenia na usługę” wpisz:
   • swoje ID (rozwijając listę w polu "brak wsparcia") - to znak, że otrzymałeś dofinansowanie;
   • dane do faktury - jest to niezbędne do rozliczenia usługi przez firmę szkoleniową;
   • uzupełnij również dane adresowe, dotyczące sytuacji gospodarstwa domowego oraz wykonywanego zawodu.
  3. Jeśli wybrałeś szkolenie językowe lub „inne” zapisz się również na wymagany egzamin.

  UWAGA!
  Jeżeli nie przystąpisz do obowiązkowego egzaminu poniesiesz koszty całej usługi szkoleniowej wraz z egzaminem.

 • KROK 7: Czekaj na kontakt z wybranej przez Ciebie instytucji szkoleniowej (usługodawcy)

  1. Skontaktuje się z Tobą pracownik wybranej przez Ciebie instytucji szkoleniowej. Przekaż mu kod weryfikacyjny oraz Twój numer PESEL, aby mógł zarezerwować dla Ciebie bony na usługę.
  2. Otrzymasz e-maila od BUR o przyjęciu zgłoszenia na usługę.
  3. Otrzymasz e-maila od OF z informacją o rezerwacji bonów oraz kod PIN, niezbędny do rozliczenia usługi.
  4. Wpłać w instytucji szkoleniowej tę część kosztu szkolenia, która przewyższa max. kwotę dotacji do 1 godziny szkolenia.

 • KROK 8: Weź udział w usłudze

  UWAGA!
  Jeżeli przerwiesz udział w szkoleniu i nie otrzymasz zaświadczenia potwierdzającego osiągnięcie efektów uczenia, poniesiesz koszt całej usługi wraz z ewentualnym egzaminem.

 • KROK 9: Zakończ usługę

  1. Przekaż usługodawcy kod PIN niezbędny do rozliczenia usługi (w ostatnim dniu usługi).
  2. Liczbę rozliczonych bonów możesz sprawdzić na stronie bony.pociagdokariery.pl
  3. Usługodawca potwierdzi w BUR ukończenie przez Ciebie usługi (do 7 dni od jej zakończenia).
  4. Otrzymasz e-maila lub sms od BUR przypominającego o konieczności dokonania oceny usługi.

 • KROK 10: Oceń usługę w BUR (do 28 dni od jej zakończenia)

  1. Po Twojej ocenie otrzymasz od usługodawcy do wiadomości fakturę za usługę.
  2. Usługodawca rozliczy usługę z OF.
  3. Otrzymasz od OF e-maila z informacją o zapłacie za usługę oraz informacją o ewentualnym zwrocie nadpłaconego wkładu własnego na konto, z którego dokonałeś wpłaty.

  UWAGA!
  Jeżeli nie dokonasz oceny w terminie poniesiesz koszty całej usługi wraz z ewentualnym egzaminem.


  Pamiętaj, że:

  • Każdy uczestnik systemu bonowego może uzyskać 180 bonów o wartości 15 zł każdy;
  • "Zamówienie na bony szkoleniowe" (I umowa) można złożyć w ciągu 12 miesięcy od daty zakończenia Bilansu Kariery;
  • Bony można uzyskać w jednej lub dwóch transzach;
  • Umowę należy podpisać w ciągu 3 miesięcy od daty złożenia zamówienia;
  • Bony są ważne przez 18 miesięcy od daty zawarcia I umowy

  W razie wątpliwości pomocą służą:

  • Punkt obsługi klienta w WUP Kraków - tel. 12 619 84 59, 12 619 84 93, 12 619 84 09, e-mail: kariera@wup-krakow.pl;
  • Operator finansowy (po zawarciu umowy z WUP Kraków) - tel. 22 34 67 505, e-mail: tbok.kk@sodexo.com;
  • Baza Usług Rozwojowych (na etapie wyboru usługi) - tel. 801 808 108.