Logo Kierunek Kariera KIERUNEK KARIERA

KIERUNEK KARIERA


Jak zrealizować bony?

2020-04-07
 • KROK 1: Zarejestruj się w Bazie Usług Rozwojowych (BUR)

  1. Na stronie uslugirozwojowe.parp.gov.pl w prawym górnym rogu wybierz: „Zaloguj”.
  2. Wybierz: „Jeżeli nie posiadasz konta zarejestruj się”, dokonaj rejestracji.

 • KROK 2: Zapoznaj się z ofertami w BUR, aby wiedzieć ile bonów należy zamówić

  1. W polu „Jakiej usługi szukasz” wpisz: Kierunek Kariera lub Kierunek Kariera Zawodowa - w zależności od rodzaju poszukiwanej usługi i wciśnij ENTER.
  2. Wybierz interesującą Cię kategorię (informatyka / języki / motoryzacja / organizacja / szkolnictwo), zgodną z zakresem wskazanym w informacji zwrotnej, którą otrzymałeś po zakończonym Bilansie Kariery drogą mailową i ZATWIERDŹ.
  3. W polu „Sposób finansowania” wybierz: „Współfinansowane z EFS” i ZATWIERDŹ.
  4. W polu "Wyszukiwanie zaawansowane" wpisz miejscowość, w której chcesz zrealizować szkolenie.
  5. Wybierz „Szukaj”.
  6. Po kliknięciu na tytuł interesującego Cię szkolenia, sprawdź w polu "Grupa docelowa" czy wybrana przez Ciebie usługa jest przeznaczona również dla uczestników projektu "Kierunek Kariera" lub "Kierunek Kariera Zawodowa".
  7. W polu "Informacje dodatkowe" sprawdź czy Usługodawca zawarł umowę z WUP Kraków.
  8. W polu "Opis warunków uczestnictwa" sprawdź czy dla wybranej usługi obowiązkowe jest także przystąpienie do egzaminu.
  9. Na podstawie informacji w polu "Liczba godzin usługi" możesz sprawdzić ile bonów potrzebujesz na sfinansowanie usługi:
  • grupowe szkolenia językowe, kwalifikacja wstępna do zawodu kierowcy: liczba godzin usługi x 1 BON;
  • grupowe szkolenia informatyczne, kursy prawa jazdy A, A2, B, B+E: liczba godzin usługi x 2 BONY;
  • indywidualne szkolenia językowe, indywidualne szkolenia informatyczne, prawo jazdy C, C1, C+E,  C1+E oraz pozostałe szkolenia realizowane w projekcie Kierunek Kariera: liczba godzin usługi x 3 BONY;
  • egzamin dla usług realizowanych w ramach projektu Kierunek Kariera: wartość usługi (max. 600 zł) podzielona przez 15 zł = liczba bonów. (max. 40 bonów);
  • szkolenia realizowane w ramach projektu Kierunek Kariera Zawodowa: liczba godzin usługi x 1 lub 2 lub 3 BONY, w zależności od faktycznej ceny godziny (do 15,00 zł - 1 bon, 15,01 zł do 30,00 zł - 2 bony, od 30,01 zł - 3 bony);
  • studia podyplomowe: liczba godzin usługi x 1 lub 2 BONY (do 15,00 zł - 1 bon, od 15,01 zł - 2 bony);
  • egzamin dla usług realizowanych w ramach projektu Kierunek Kariera Zawodowa: wartość usługi (max. 1200 zł) podzielona przez 15 zł = liczba bonów. (max. 80 bonów), z wyłączeniem usług potwierdzających uzyskanie kwalifikacji zarejestrowanych w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji (ZRK), rozliczanych bez limitu kwotowego, w ramach dostępnych bonów.

  PAMIĘTAJ!                        

  Ten etap to tylko rozeznanie w Bazie Usług Rozwojowych. Na usługę możesz się zapisać dopiero wówczas, gdy otrzymasz od Operatora finansowego informację o przyznanych bonach.

 • KROK 3: Zamów bony

  • Pierwsze zamówienie w projekcie Kierunek Kariera możesz złożyć tylko i wyłącznie u doradcy (podczas ostatniego spotkania), chyba, że zakończyłeś spotkania z doradcą do 31.08.2019, wówczas postępuj zgodnie z instrukcją poniżej;

  • również zamówienia w projekcie Kierunek Kariera Zawodowa oraz drugie zamówienie w projekcie Kierunek Kariera złożysz wykonując poniższe kroki:

   1. Wypełnij formularz "Zamówienia bonów szkoleniowych" dostępny TUTAJ.
    Jeżeli:
    1. zamawiasz bony w ramach projektu Kierunek Kariera i prowadzisz działalność gospodarczą
     lub
    2. zamawiasz bony w ramach projektu Kierunek Kariera Zawodowa i prowadzisz gospodarstwo rolne nie tylko na własne potrzeby
     zawrzemy z Tobą umowę jako osobą fizyczną, jeżeli szkolenia, które chcesz realizować w ramach projektu nie będą miały związku z Twoją pracą w rolnictwie.
    3. zamawiasz bony w ramach projektu Kierunek Kariera Zawodowa i prowadzisz działalność gospodarczą musisz dołączyć do zamówienia formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis oraz oświadczenie lub zaświadczenie/a o wysokości pomocy de minimis przyznanej w ciągu bieżącego roku oraz poprzedzających go dwóch lat podatkowych lub o nieotrzymaniu takiej pomocy (stanowiące załącznik do zamówienia)


 • KROK 4: Zawrzyj umowę/umowy z WUP Kraków

  1. Zgodnie z informacją złożoną na formularzu „Zamówienia bonów…” lub podczas spotkania z doradcą:
   • umowa zostanie do Ciebie wysłana pocztą – wówczas należy ją podpisać i obydwa egzemplarze odesłać do WUP Kraków (30-107 Kraków, plac Na Stawach 1) lub
   • otrzymasz maila z informacją o możliwości podpisania umowy w WUP Kraków (w Krakowie, Nowym Sączu lub Tarnowie).
   • UWAGA! W związku z obecną sytuacją, aż do odwołania, wszystkie umowy są wysyłane pocztą. Proszę śledzić w tej sprawie komunikaty na stronie https://kierunek.pociagdokariery.pl
  1. Datą zawarcia umowy jest data złożenia ostatniego podpisu.
  2. Jeżeli jesteś zarejestrowany w BUR pracownik WUP Kraków przypisze Ci numer ID (którego końcówką jest numer zawartej umowy) w Bazie Usług Rozwojowych, potwierdzając w ten sposób możliwość korzystania przez Ciebie z ofert z dofinansowaniem, zgodnych z obszarami zawartymi w informacji zwrotnej, którą otrzymałeś po zakończonym Bilansie.

  UWAGA!                        

  Jeżeli do tej pory nie dokonałeś rejestracji w BUR, należy to zrobić niezwłocznie po zawarciu umowy i przekazać informację o rejestracji mailowo na adres: bony@wup-krakow.pl. Brak informacji będzie skutkował niemożnością przypisania numeru ID.

 • KROK 5: Wpłać wkład własny

  1. W tytule wpłaty podaj numer umowy.
  2. Dokonaj wpłaty w terminie 14 dni roboczych od zawarcia umowy, w wysokości i na numer konta określone w umowie.
  3. Po zaksięgowaniu wpłaty otrzymasz e-maila od Operatora finansowego (OF) z informacją o:

   

  UWAGA!
  Jeśli po zawarciu umowy nie wpłacisz (poprawnej) kwoty wkładu własnego w wymaganym terminie, Twoja umowa wygaśnie. Możesz wtedy zawrzeć jeszcze tylko jedną
  umowę.

 • KROK 6: Zaloguj się w BUR, wyszukaj usługę i zapisz się na nią

  PAMIĘTAJ!
  Dofinansowane mogą być tylko i wyłącznie usługi (szkolenia i egzaminy) uwzględnione w Twoim Bilansie Kariery.

  1. Wyszukaj usługę postępując jak w KROKU 2.
  2. Wybierz „Zapisz się na usługę".
  3. W „Formularzu zgłoszenia na usługę” wpisz:
   • swoje ID (rozwijając listę w polu "brak wsparcia" zobaczysz jeden lub dwa numery ID, w zależności od tego czy chcesz korzystać z bonów projektu Kierunek Kariera [końcówka WKK/..../1], Kierunek Kariera Zawodowa [WZ/....Z/1] lub obu łącznie; przy zapisie na szkolenie wybierz numer ID w zależności od usługi, na którą się zapisujesz) - to znak dla instytucji szkoleniowej, że otrzymałeś dofinansowanie; brak wpisania ID oznacza brak możliwości rozliczenia usługi bonami szkoleniowymi;
   • dane do faktury - jest to niezbędne do rozliczenia usługi przez firmę szkoleniową;
   • uzupełnij również dane adresowe, dotyczące sytuacji gospodarstwa domowego oraz wykonywanego zawodu.
  4. Jeśli wybrałeś szkolenie językowe z obowiązkowym egzaminem - zapisz się również na wymagany egzamin.

  UWAGA!
  Jeżeli nie przystąpisz do obowiązkowego egzaminu poniesiesz koszty całej usługi szkoleniowej wraz z egzaminem.

 • KROK 7: Czekaj na kontakt z wybranej przez Ciebie instytucji szkoleniowej (usługodawcy)

  1. Skontaktuje się z Tobą pracownik wybranej przez Ciebie instytucji szkoleniowej. Przekaż mu kod weryfikacyjny oraz Twój numer PESEL, aby mógł zarezerwować dla Ciebie bony na usługę.
  2. Otrzymasz e-maila od BUR o przyjęciu zgłoszenia na usługę.
  3. Otrzymasz e-maila od OF z informacją o rezerwacji bonów oraz kod PIN, niezbędny do rozliczenia usługi.
  4. Wpłać w instytucji szkoleniowej tę część kosztu szkolenia, która przewyższa max. kwotę dotacji do 1 godziny szkolenia.

 • KROK 8: Weź udział w usłudze

  UWAGA!
  Jeżeli przerwiesz udział w szkoleniu i nie otrzymasz zaświadczenia potwierdzającego osiągnięcie efektów uczenia, poniesiesz koszt całej usługi wraz z ewentualnym egzaminem.

 • KROK 9: Zakończ usługę

  1. Przekaż usługodawcy kod PIN niezbędny do rozliczenia usługi (w ostatnim dniu usługi). Kod PIN możesz wygenerować na stronie bony.pociagdokariery.pl (kliknij ikonę przy wybranej usłudze).
  2. Liczbę rozliczonych bonów możesz sprawdzić na stronie bony.pociagdokariery.pl
  3. Usługodawca potwierdzi w BUR ukończenie przez Ciebie usługi (do 7 dni od jej zakończenia).
  4. Otrzymasz e-maila lub sms od BUR przypominającego o konieczności dokonania oceny usługi.

 • KROK 10: Oceń usługę w BUR (do 28 dni od jej zakończenia)

  1. Po Twojej ocenie otrzymasz od usługodawcy do wiadomości fakturę za usługę.
  2. Usługodawca rozliczy usługę z OF.
  3. Otrzymasz od OF e-maila z informacją o zapłacie za usługę oraz informacją o ewentualnym zwrocie nadpłaconego wkładu własnego na konto, z którego dokonałeś wpłaty.

  UWAGA!
  Jeżeli nie dokonasz oceny w terminie poniesiesz koszty całej usługi wraz z ewentualnym egzaminem.


  Pamiętaj, że:


  • "Zamówienie na bony szkoleniowe" (I umowa w Kierunku Kariera) można złożyć w ciągu 12 miesięcy od daty zakończenia Bilansu Kariery;
  • Bony można uzyskać w jednej lub dwóch transzach;
  • Umowę należy podpisać w ciągu 3 miesięcy od daty złożenia zamówienia;
  • Bony są ważne przez 18 miesięcy od daty zawarcia I umowy

  W razie wątpliwości pomocą służą:

  • Punkt obsługi klienta w WUP Kraków:
   • w Krakowie - tel. 12 619 84 59, 12 619 84 09, e-mail: kariera@wup-krakow.pl;
   • w Nowym Sączu - tel. 18 442 94 90, 18 442 94 32, 18 442 91 25, e-mail: centrum.nowysacz@wup-krakow.pl;
   • w Tarnowie - tel. 14 62 69 940, e-mail: centrum.tarnow@wup-krakow.pl
  • Operator finansowy (po zawarciu umowy z WUP Kraków) - tel. 22 34 67 505, 22 34 67 515 e-mail: tbok.kk@sodexo.com;
  • Baza Usług Rozwojowych (na etapie wyboru usługi) - tel. 801 808 108, 22 574 07 07.