Logo Kierunek Kariera KIERUNEK KARIERA

KIERUNEK KARIERA


Незабаром рекрутинг на проект «Напрямок кар'єри» для людей з України!

Data publikacji: 2022-07-01
Kwadrat z napisem Kierunek Kariera w kolorach flagi ukraińskiej

Już wkrótce rekrutacja do Projektu Kierunek Kariera dla osób z Ukrainy!
 

Повідомляємо про заплановане відкриття рекрутингу на проєкт «Кар'єрний напрямок» для громадян України, які приїхали до нас після 23 лютого 2022 року.

Проект буде відкритий для людей, яким більше 25 років, працюють і пов'язані з Малопольщою. Ми пропонуємо навчання зі співфінансуванням до 85% від їх вартості. Можна буде зреалізувати навчання за напрямом: іноземних мов, у тому числі польської для іноземців, цифрових компетентностей, управління проектами або водійських прав категорії А, А2, В, В, В+Е.

Реєстрація на проект відбудеться особисто, після попереднього запису по телефону або електронній пошті. Процес підбору персоналу, профорієнтації та надання інформації про проект буде здійснюватися польською мовою. Обов'язок перекладати на українську та з української на польську покладається на кандидата.

До початку набору підготуйтеся до цієї послуги. Знайдіть людину, яка зможе виступити в ролі вашого особистого перекладача. Якщо у вас є, заповніть сертифікати з попередньої професійної роботи або запишіть історію професійної діяльності. Відвідайте наш веб-сайт, щоб не упустити можливості навчання та розвитку.
___________________
 

Informujemy o planowanym otwarciu rekrutacji do projektu „Kierunek Kariera” dla Obywateli Ukrainy, którzy przybyli do nas po 23 lutego 2022 roku.

W projekcie będą mogły wziąć udział osoby, które ukończyły 25 lat, pracują i są związane z Małopolską. Oferujemy szkolenia z dofinansowaniem nawet do 85% ich wartości. Będzie można zrealizować m.in. szkolenia w obszarze: języków obcych, w tym także języka polskiego dla obcokrajowców, kompetencji cyfrowych, zarządzania projektami czy prawa jazdy kat. A, A2, B, B+E.

Rejestracja do projektu odbywać się będzie osobiście, po uprzednim ustaleniu terminu telefonicznie lub mailowo. Proces rekrutacji, poradnictwa zawodowego oraz udzielanie informacji o projekcie realizowane będą w języku polskim. Obowiązek ewentualnego tłumaczenia na język ukraiński oraz z ukraińskiego na polski spoczywa na kandydacie.

Zanim ruszy rekrutacja przygotuj się do tej usługi. Znajdź osobę, która będzie mogła pełnić rolę twojego osobistego tłumacza. Jeżeli posiadasz, skompletuj świadectwa ze swojej dotychczasowej pracy zawodowej lub spisz swoją historię aktywności zawodowej. Odwiedzaj naszą stronę internetową, by nie przegapić możliwości kształcenia i rozwoju.

 


 


Autor artykułu: Łukasz Dygoń