Skorzystaj z naszej oferty dla osób pracujących

2018-12-10
Ilustracja artykułu

Specjalnie z myślą o osobach pracujących przygotowaliśmy 2 możliwości dofinansowania w formie bonów szkoleniowych, oferowane w projektach: „Kierunek Kariera” oraz „Kierunek Kariera Zawodowa”.

Dofinansowanie można wykorzystać na szkolenia językowe, komputerowe, kursy prawa jazdy, ale również na wszelkie szkolenia zawodowe umożliwiające zmianę lub nabycie nowych kompetencji zawodowych, potwierdzone egzaminami.

Aby jak najtrafniej dobrać zakres niezbędnych szkoleń, w naszej ofercie przewidzieliśmy również usługę doradztwa zawodowego dedykowaną osobom pracującym – Bilans Kariery.


Kto może skorzystać z naszych usług?

O udział w naszych projektach, a co za tym idzie – możliwość otrzymania bonów szkoleniowych – możesz starać się jeśli:

  • pracujesz lub prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą i nie zatrudniasz pracowników;
  • masz powyżej 25 lat i wykształcenie co najwyżej na poziomie ukończonego liceum lub technikum (łącznie z maturą) lub masz więcej niż 50 lat i dowolne wykształcenie;
  • jesteś związany z Małopolską (przez miejsce zamieszkania, pracy lub nauki).
 

 Jeśli ukończyłeś 18 lat, ale nie przekroczyłeś jeszcze 25 roku życia, a spełniasz pozostałe wskazane powyżej kryteria, również masz szansę skorzystać z bonów szkoleniowych. Pamiętaj jednak, że możesz się do nas zgłosić tylko w ściśle określonym czasie. Terminy i zasady rekrutacji dla osób poniżej 25 roku życia znajdziesz TUTAJ.

Z naszych usług mogą korzystać rolnicy (osoby opłacające składki KRUS i zajmujące się działalnością rolną) oraz cudzoziemcy.

Zapraszamy także osoby niepełnosprawne spełniające powyższe warunki. W budynku (plac na Stawach 1) posiadamy udogodnienia dla osób niepełnosprawnych oraz doradców zawodowych posługujących się językiem migowym.

Jak się zgłosić?

Zgłoszenie do naszych projektów jest proste. Wystarczy wypełnić formularz dostępny na stronie internetowej, kończący się ustaleniem terminu spotkania z doradcą zawodowym. Doradca przeprowadza Bilans Kariery, który pozwala na indywidualne ustalenie oczekiwań klienta. Jest to pierwsza usługa, z której korzysta każdy uczestnik projektu „Kierunek Kariera” oraz „Kierunek Kariera Zawodowa”. Z Bilansu Kariery skorzystasz w jednym z naszych Centrów Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Krakowie, Nowym Sączu lub Tarnowie. Nasi doradcy dyżurują również w mniejszych miejscowościach, na terenie całej Małopolski.

Przed przystąpieniem do projektu  zapoznaj się z treścią regulaminów naszych projektów.

Jak skorzystać z bonów szkoleniowych?

Tylko z dokumentem kończącym Bilans Kariery, będziesz mógł otrzymać bony szkoleniowe. Odpowiednie dla siebie szkolenie wybierzesz spośród ofert dostępnych w Bazie Usług Rozwojowych. Baza ta jest sukcesywnie zapełniana ofertami instytucji szkoleniowych, które świadczą usługi dobrej jakości.

Pamiętaj! Ty wybierasz szkolenie, my dbamy o to, abyś miał swobodę wyboru wśród usług dobrej jakości.

Za szkolenie zapłacisz bonami szkoleniowymi, które otrzymasz po zawarciu z nami umowy i wpłacie 13% wartości zamówionych bonów (w przypadku szkoleń językowych, komputerowych, zarządzania projektami i prawa jazdy bez uprawnień zawodowych) lub 15% wartości zamówionych bonów w przypadku szkoleń zawodowych.

Jeżeli prowadzisz działalność gospodarczą, może się okazać, że dofinansowanie wybranych przez Ciebie w ramach projektu szkoleń stanowić będzie pomoc de minimis. Wówczas, przed zawarciem umowy, należy złożyć m.in. formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.

Szczegółowy opis sposobu wyboru szkolenia i realizacji bonów zawarliśmy w instrukcji „Jak zrealizować bony?”.

 

Projekt Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie pn. „Kierunek  Kariera” jest realizowany w ramach Regionalnego Programu  Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, Działanie 10.3 „Rozwój kompetencji i umiejętności osób dorosłych” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie pn. „Kierunek Kariera Zawodowa” jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, Działanie 10.2.4 „Kształcenie zawodowe osób dorosłych” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.


Autor: Zespół projektów Kierunek Kariera oraz Kierunek Kariera Zawodowa