Logo Kierunek Kariera KIERUNEK KARIERA

KIERUNEK KARIERA


Kierunek Kariera Zawodowa - zamów bony już dziś

Data publikacji: 2018-11-07
Ilustracja artykułu

Od dziś (7.11.2018) dla wszystkich osób, które zakończyły swój Bilans Kariery, uruchomiona została możliwość zamawiania drugiego pakietu bonów – na szkolenia zawodowe. W zależności od ustaleń poczynionych podczas Bilansu Kariery, bony zamówić można od razu lub dopiero po uzupełniającym spotkaniu z doradcą zawodowym.

Przejdź do zamawiania bonów.

Więcej informacji o projekcie "Kierunek Kariera Zawodowa" przeczytasz poniżej.

„Kierunek Kariera Zawodowa” to najnowszy projekt Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie, realizowany na podstawie Uchwały nr 1491/18 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 21 sierpnia 2018 roku w ramach 10. Osi Priorytetowej WIEDZA I KOMPETENCJE, Poddziałanie10.2.4 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020, którego celem jest rozwijanie kompetencji i umiejętności zawodowych osób dorosłych w ramach pozaszkolnych form kształcenia oraz działania z zakresu potwierdzania kwalifikacji.


Kto może zostać uczestnikiem projektu „Kierunek Kariera Zawodowa”?
Aby stać się uczestnikiem projektu „Kierunek Kariera Zawodowa” należy w pierwszej kolejności skorzystać z usługi doradczej, która kończy się sporządzeniem Bilansu Kariery. Zostaną w nim określone kierunki i obszary podwyższania i uzupełniania kwalifikacji.
W związku z tym, że usługa doradcza jest częścią komplementarnego projektu „Kierunek Kariera” należy spełnić warunki brzegowe wejścia do projektu „Kierunek Kariera”:

 • ukończone 18 lat;
 • wykształcenie maksymalnie średnie, na poziomie maturalnym (z tego wymogu wyłączono osoby, które ukończyły 50 lat);
 • zatrudnienie (bez względu na formę) oraz przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą na własny rachunek;
 • związek z województwem małopolskim (zamieszkanie, miejsce zatrudnienia, szkoła).


Uwaga! Osoby w przedziale wiekowym od 18 – 25 lat biorą udział w rekrutacji ograniczonej czasowo. Więcej informacji na ten temat dostępnych na stronie https://kierunek.pociagdokariery.pl.

Uczestnicy projektu „Kierunek Kariera”, którzy skorzystali z usługi doradczej i otrzymali Bilans Kariery w okresie od 1.01.2016 r. do dnia uruchomienia systemu bonowego projektu „Kierunek Kariera Zawodowa”, chcąc skorzystać z dofinansowania szkoleń zawodowych na dzień wejścia do projektu „KKZ” muszą wykazać jedynie związek z województwem małopolskim.


Z jakich usług mogą skorzystać uczestnicy projektu „Kierunek Kariera Zawodowa”?
Uczestnicy projektu mogą skorzystać ze szkoleń zawodowych umożliwiających zmianę, nabycie nowych kompetencji zawodowych potwierdzonych egzaminami (certyfikatami) takich jak:

 • kwalifikacyjne kursy zawodowe;
 • kursy umiejętności zawodowych;
 • kursy umożliwiające uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych;
 • szkolenia prowadzące do uzyskania uprawnień do wykonywania zawodów regulowanych;
 • szkolenia zawodowe;
 • język obcy zawodowy;
 • prawo jazdy zawodowe kat. C, C+E wraz z kwalifikacją, D, T;
 • egzaminy zewnętrzne;
 • studia podyplomowe.


Uwaga! Możliwe jest uzyskanie dofinansowania tylko na kwalifikację wstępną na przewóz rzeczy lub osób w ramach projektu za wyjątkiem osób, które uzyskały dofinansowanie na prawo jazdy kat. C lub C+E w projekcie „Kierunek Kariera”. Wówczas w projekcie "Kierunek Kariera Zawodowa" nie otrzymają one dofinansowania na kwalifikację wstępną na przewóz rzeczy.

Jakie są korzyści?
W celu realizacji projektu uczestnicy mogą otrzymać 337 bonów szkoleniowych o maksymalnej wartości 5 055 zł. Uzyskane dofinansowanie do szkolenia będzie wynosić 85% wartości zamówionych bonów. Oznacza to, że uczestnik będzie musiał wpłacić jedynie 15% wartości zamówionych bonów (wkład własny). Z przysługującej uczestnikowi puli 337 bonów szkoleniowych można sfinansować egzamin zewnętrzny, potwierdzający podniesienie kwalifikacji, do maksymalnej kwoty 1 200 zł, co stanowi równowartość 80 bonów.

Jak można zgłosić się do projektu „Kierunek Kariera Zawodowa"?
Każda osoba spełniająca warunki progowe, o których mowa wyżej zgłasza się do programu poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza zgłoszeniowego. W tym celu należy wejść na stronę internetową https://kierunek.pociagdokariery.pl i kliknąć w kafelek „Zgłoś się”.
W razie problemów technicznych uniemożliwiających rejestrację prosimy o kontakt z Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Krakowie, Nowym Sączu lub Tarnowie.


Autor artykułu: Administrator