Logo Kierunek Kariera KIERUNEK KARIERA

KIERUNEK KARIERA


Komunikat dla klientów

Data publikacji: 2020-08-13
Ilustracja artykułu

Informujemy, że piątek 14 sierpnia 2020 roku jest dniem wolnym dla pracowników Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie, w zamian za święto przypadające w sobotę 15 sierpnia 2020 roku.

Zmiana dotyczy wszystkich lokalizacji WUP: plac Na Stawach, ul. Kraszewskiego 36, zespołów zamiejscowych w Tarnowie al. Solidarności 5-9 i Nowym Sączu ul. Węgierska 146 oraz biur projektu Kierunek Kariera i Kierunek Kariera Zawodowa w Miechowie i Nowym Targu.

Zamknięty będzie także Punkt Informacyjny w Krakowie oraz Infolinia dotycząca ochrony miejsc pracy w ramach dofinansowania z FGŚP.