Logo Kierunek Kariera KIERUNEK KARIERA

KIERUNEK KARIERA


Najczęściej zadawane pytania

Data publikacji: 2020-04-14
Data modyfikacji: 2022-09-12

Poniżej prezentujemy najczęściej zadawane pytania (FAQ) dotyczące realizacji projektów "Kierunek Kariera" oraz "Kierunek Kariera Zawodowa".

 

Dla ułatwienia pytania zostały podzielone na dwie kategorie: dla uczestników projektu oraz dla nowych osób (kandydatów na uczestnika projektu).

Dla uczestników projektu:

Co to ID wsparcia?

ID wsparcia to numer wskazujący, że Uczestnikowi projektu zostało przyznane dofinansowanie w ramach projektu. ID wsparcia jest niezbędne do zapisania się na usługę szkoleniową. W numerze tym zawiera się m.in. numer umowy z projektu "Kierunek Kariera" (dalej zwanym "KK") lub projektu "Kierunek Kariera Zawodowa" (dalej zwanym "KKZ").

Gdzie jest ID wsparcia?

ID wsparcia jest na indywidualnym koncie klienta w Bazie Usług Rozwojowych (dalej zwanej "BUR"). Po zalogowaniu się na konto w BUR w menu Użytkownik zlokalizowanym po lewej stronie znajduje się zakładka "Mój profil", a w niej dostępne ID wsparcia. W Formularzu zgłoszenia na usługę jest widoczna opcja "Dodaj dofinansowanie", w której należy wybrać ID właściwego projektu.

BUR to ogólnopolski serwis gromadzący oferty rozwojowe (szkoleniowe), zarządzany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) z siedzibą w Warszawie.

Regulamin BUR

Jak wygląda ID wsparcia?

W projekcie „Kierunek Kariera” ma postać: RPMP.10.03.00-12-0435/16_WKK/xxxx/1.
W projekcie „Kierunek Kariera Zawodowa” ma postać: RPMP.10.02.04-12-0128/18_WZ/xxxxZ/1.
Użyte we wzorze ID wsparcia xxxx to indywidualny numer umowy uczestnika projektu.

Jak zapisać się na szkolenie?

Na szkolenie należy zapisać się przez stronę internetową https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl. Należy zalogować się na swoje konto, wyszukać szkolenie zgodnie z instrukcją „Jak zrealizować bony”, która jest dostępna na stronie internetowej Projektu kierunek.pociagdokariery.pl. Gdy Uczestnik w BUR odnajdzie szkolenie, które chciałby realizować, w prawym dolnym rogu (pod tytułem usługi) należy kliknąć przycisk „Zapisz się” oraz wybrać opcję profilu zapisu na usługę o nazwie Użytkownik. Należy pamiętać, aby w formularzu zgłoszeniowym w polu „Dodaj dofinansowanie" wskazać właściwe ID wsparcia.

Nie wyświetla się ID wsparcia?

W przypadku gdy nie wyświetla się ID wsparcia należy sprawdzić czy:

 • usługa, na którą Klient chce się zapisać jest zgodna z kierunkami szkoleń wskazanymi w Bilansie Kariery,
 • podpisałeś umowę o dofinansowanie we właściwym projekcie,
 • zamówiłeś bony szkoleniowe / jeśli tak, czy zrobiłeś to poprawnie – we właściwym projekcie KK/KKZ,
 • termin ważności bonów szkoleniowych jest krótszy niż termin zakończenia usługi,
 • postępowałeś zgodnie z formularzem: „Jak zrealizować bony szkoleniowe” – wykonując poprawnie każdy z kroków,

Jeśli żadne z powyższych – skontaktuj się z brokerem, który sprawdzi czy do konta w BUR, zostało dopisane klientowi ID wsparcia.

Kiedy jest nadawane ID wsparcia?

ID wsparcia zostaje nadane na indywidualnym koncie uczestnika w Bazie Usług Rozwojowych, po podpisaniu umowy o dofinansowanie usług w projekcie KK lub KKZ.

Jak założyć konto w BUR?

Aby założyć konto w BUR należy wejść na stronę internetową https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl, w prawym górnym rogu kliknąć zakładkę „Zarejestruj się”. W kolejnym kroku należy wypełnić formularz rejestracji użytkownika i go zatwierdzić. Po chwili na adres e-mail przyjdzie wiadomość o aktywacji konta w BUR i aby to zrobić, trzeba wejść w link i aktywować konto. Należy pamiętać, że dopiero kliknięcie w link aktywacyjny kończy proces rejestracji konta w BUR.

Baza Usług Rozwojowych to ogólnopolski serwis gromadzący oferty rozwojowe (szkoleniowe), zarządzany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP).

Regulamin BUR

Kontakt do BUR/PARP

Nie można zalogować się do BUR?

Proszę upewnić się czy wpisywany jest właściwy login, hasło, adres e-mail. Jeśli problem nadal występuje, można uzyskać pomoc za pośrednictwem formularza dostępnego pod przyciskiem „Zgłoś błąd” znajdującym się w prawym dolnym rogu strony lub skontaktować się telefonicznie z BUR 801 332 202, 22 574 0707.

Formularz kontaktowy do BUR/PARP

Co to jest kod weryfikacyjny?

Kod weryfikacyjny umożliwia zalogowanie się do serwisu elektronicznych bonów szkoleniowych oraz rezerwację przez Usługodawcę bonów na konkretną usługę. Kod należy przekazać wraz z numerem PESEL instytucji szkoleniowej w celu zarezerwowania puli bonów na usługę szkoleniową.

Gdzie jest kod weryfikacyjny?

Kod weryfikacyjny znajduje się w wiadomości e-mail od Operatora finansowego (OF) firmy Sodexo. Zostaje on przesłany klientowi po zaksięgowaniu wkładu własnego na koncie OF.

Brak e-maila z SODEXO z kodem weryfikacyjnym?

W razie braku w skrzynce odbiorczej wiadomości e-mail z Sodexo z informacją o przyznanych bonach szkoleniowych, proszę sprawdzić Spam, zdarza się, że tam widnieje ten e-mail. Jeżeli również w Spamie nie ma wiadomości, należy skontaktować się bezpośrednio z firmą Sodexo: "Kierunek Kariera" nr tel. 22 34 67 505, "Kierunek Kariera Zawodowa" nr tel. 22 34 67 515 lub napisać e-mail: tbok.kk@sodexo.com.

Co to PIN?

Kod PIN to jednorazowy kod udostępniony Uczestnikowi przez Operatora finansowego, po zapisaniu się za pośrednictwem BUR na usługę, służy do potwierdzenia zrealizowanej Usługi, jest niezbędny do rozliczenia Usługi.

Gdzie jest PIN?

Kod PIN można też wygenerować na stronie bony.pociagdokariery.pl. Login i hasło znajdują się w wiadomości e-mail od Operatora Finansowego – Sodexo, otrzymanym po wpłaceniu wkładu własnego.

Kiedy przekazać kod PIN instytucji?

Uczestnik przekazuje Usługodawcy kod PIN w ostatnim dniu trwania Usługi.

Co to jest ankieta po szkoleniu?

Ankieta zawiera 3 pytania i dotyczy oceny zrealizowanej usługi w konkretnej instytucji szkoleniowej.

Gdzie jest ankieta?

Baza Usług Rozwojowych wysyła ankietę na konto e-mail po zakończeniu usługi szkoleniowej. Można ją również znaleźć na swoim koncie w BUR w zakładce Użytkownik/Ankiety.

Kiedy należy wypełnić ankietę?

Ankietę należy wypełnić do 28 dni od zakończenia Usługi.

Jak zamówić bony?

Bony szkoleniowe w projekcie "Kierunek Kariera Zawodowa" zamawia się przez wypełnienie formularza na stronie internetowej kierunek.pociagdokariery.pl, w zakładce "Zamów bony". W projekcie "Kierunek Kariera", Klient zamawia bony szkoleniowe na spotkaniu z doradcą zawodowym.

Ile zamówić bonów?

Można zamówić maksymalną ilość bonów szkoleniowych, czyli 180 bonów w KK i 337 bonów w KKZ (rekomendujemy zamawianie maksymalnej liczby bonów, ponieważ cena może ulec zmianie lub Klient może zdecydować się na szkolenie w innej instytucji szkoleniowej, gdzie potrzebna będzie większa liczba bonów szkoleniowych, a w razie ich niewykorzystania proporcjonalny udział własny zostanie zwrócony).
Można też przeliczyć, ile bonów będzie potrzebne do sfinansowania konkretnej usługi i odpowiednio tyle zamówić. Aby przeliczyć, ile bonów szkoleniowych będzie potrzebnych na realizację szkolenia, należy zapoznać się z ofertą w Bazie Usług Rozwojowych i zwrócić uwagę na cenę za godzinę szkolenia i liczbę godzin usługi. Trzeba wiedzieć, że jeden bon szkoleniowy ma wartość 15 zł. Aby właściwie przeliczyć potrzebną liczbę bonów, należy sprawdzić, ile bonów w danym szkoleniu jest możliwe do rozliczenia jednej godziny szkoleniowej zgodnie z poniższymi tabelami.
 

Rodzaj usługi
 
Forma realizacji
 
grupowe
 
dwuosobowe
 
indywidualne
 
Szkolenia językowe
 

max. 30 zł - 2 bony

(do 15,00 zł - rozliczanie 1 bonem;
15,01 zł - 30,00 zł - rozliczanie 2 bonami)

 

max. 60 zł - 4 bony

(do 15,00 zł - rozliczanie 1 bonem;
15,01 zł - 30,00 zł - rozliczanie 2 bonami;
30,01 zł - 45,00 zł - rozliczanie 3 bonami;
45,01 zł - 60,00 zł - rozliczanie 4 bonami)

 

max. 75 zł - 5 bonów

(do 15,00 zł - rozliczanie 1 bonem;
15,01 zł - 30,00 zł - rozliczanie 2 bonami; 
30,01 zł - 45,00 zł - rozliczanie 3 bonami;
45,01 zł - 60,00 zł - rozliczanie 4 bonami;
60,01 zł - 75,00 zł - rozliczanie 5 bonami)
 

Szkolenia z kompetencji cyfrowych
 

max. 45 zł - 3 bony

(do 15,00 zł - rozliczanie 1 bonem;
15,01 zł - 30,00 zł - rozliczanie 2 bonami;
30,01 zł - 45,00 zł - rozliczanie 3 bonami)

 

max. 60 zł - 4 bony

(do 15,00 zł - rozliczanie 1 bonem;
15,01 zł - 30,00 zł - rozliczanie 2 bonami;
30,01 zł - 45,00 zł - rozliczanie 3 bonami;
45,01 zł - 60,00 zł - rozliczanie 4 bonami)

max. 75 zł - 5 bonów

(do 15,00 zł - rozliczanie 1 bonem;
15,01 zł - 30,00 zł - rozliczanie 2 bonami; 
30,01 zł - 45,00 zł - rozliczanie 3 bonami;
45,01 zł - 60,00 zł - rozliczanie 4 bonami;
60,01 zł - 75,00 zł - rozliczanie 5 bonami)

Kursy z zakresu zarządzania projektami;
Kursy kompetencji ogólnych, przygotowujące do matury, egzaminów eksternistycznych i inne
 

max. 45 zł - 3 bony

(do 15,00 zł - rozliczanie 1 bonem;
15,01 zł - 30,00 zł - rozliczanie 2 bonami;
30,01 zł - 45,00 zł - rozliczanie 3 bonami)

 

max. 60 zł - 4 bony

(do 15,00 zł - rozliczanie 1 bonem;
15,01 zł - 30,00 zł - rozliczanie 2 bonami;
30,01 zł - 45,00 zł - rozliczanie 3 bonami;
45,01 zł - 60,00 zł - rozliczanie 4 bonami)

max. 75 zł - 5 bonów

(do 15,00 zł - rozliczanie 1 bonem;
15,01 zł - 30,00 zł - rozliczanie 2 bonami; 
30,01 zł - 45,00 zł - rozliczanie 3 bonami;
45,01 zł - 60,00 zł - rozliczanie 4 bonami;
60,01 zł - 75,00 zł - rozliczanie 5 bonami)

Kursy prawa jazdy kat. A, A2 ,B, B+E
 

max. 30 zł - 2 bony

(do 15,00 zł - rozliczanie 1 bonem;
15,01 zł - 30,00 zł - rozliczanie 2 bonami)
 

 

max. 75 zł - 5 bonów

(do 15,00 zł - rozliczanie 1 bonem;
15,01 zł - 30,00 zł - rozliczanie 2 bonami; 
30,01 zł - 45,00 zł - rozliczanie 3 bonami;
45,01 zł - 60,00 zł - rozliczanie 4 bonami;
60,01 zł - 75,00 zł - rozliczanie 5 bonami)
 

Kursy prawa jazdy kat. C1, C1+E, C i C+E
 

max. 60 zł - 4 bony

(do 15,00 zł - rozliczanie 1 bonem;
15,01 zł - 30,00 zł - rozliczanie 2 bonami;
30,01 zł - 45,00 zł - rozliczanie 3 bonami;
45,01 zł - 60,00 zł - rozliczanie 4 bonami)
 

 

max. 90 zł - 6 bonów

(do 15,00 zł - rozliczanie 1 bonem;
15,01 zł - 30,00 zł - rozliczanie 2 bonami;
30,01 zł - 45,00 zł - rozliczanie 3 bonami;
45,01 zł - 60,00 zł - rozliczanie 4 bonami;
60,01 zł - 75,00 zł - rozliczanie 5 bonami;
75,01 zł - 90,00 zł - rozliczanie 6 bonami)
 

Usługa walidacji i certyfikacji kompetencji
 
max. 600 zł
 
Tabela dotycząca wartości maksymalnego dofinansowania z bonów 1 godziny usługi szkoleniowej w ramach projektu "Kierunek Kariera"

 

Rodzaj usługi
 
Forma realizacji
 
 
grupowe
 
indywidualne
 
 
Usługi szkoleniowe o charakterze zawodowym
 

max. 60 zł - 4 bony

(do 15,00 zł - rozliczanie 1 bonem;
15,01 zł - 30,00 zł - rozliczanie 2 bonami;
30,01 zł - 45,00 zł - rozliczanie 3 bonami;
45,01 zł - 60,00 zł - rozliczanie 4 bonami)

 

max. 90 zł - 6 bonów

(do 15,00 zł - rozliczanie 1 bonem;
15,01 zł - 30,00 zł - rozliczanie 2 bonami; 
30,01 zł - 45,00 zł - rozliczanie 3 bonami;
45,01 zł - 60,00 zł - rozliczanie 4 bonami;
60,01 zł - 75,00 zł - rozliczanie 5 bonami;
75,01 zł - 90,00 zł - rozliczanie 6 bonami)
 

 
Studia podyplomowe
 

max. 30 zł - 2 bony

(do 15,00 zł - rozliczanie 1 bonem;
15,01 zł - 30,00 zł - rozliczanie 2 bonami)
 

  
Kwalifikacja wstępna, kwalifikacja wstępna przyspieszona, 
kwalifikacja wstępna uzupełniająca oraz kwalifikacja wstępna
uzupełniająca przyspieszona
 
max. 15 zł - 1 bon 
Usługa walidacji i certyfikacji kompetencji
 
max. 1200 zł
(z wyłączeniem kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK, dla których w karcie usługi wskazano kod kwalifikacji - bez limitu cenowego)
 
Tabela dotycząca wartości maksymalnego dofinansowania z bonów 1 godziny usługi szkoleniowej w ramach projektu "Kierunek Kariera Zawodowa"

Kiedy będzie umowa?

Na umowę trzeba czekać około 3 tygodnie. Gdy zostanie przygotowana, zostanie wysłany e-mail z informacją o możliwości podpisania umowy z WUP Kraków. Jeśli została wybrana opcja podpisania umowy korespondencyjnie, umowa zostanie wysłana w dwóch egzemplarzach pocztą na wskazany adres. Wówczas należy podpisać oba egzemplarze wraz załącznikami i odesłać do WUP Kraków. Po podpisaniu umów przez dyrektora WUP, jeden egzemplarz zostanie odesłany do uczestnika.

Aktualnie w obu projektach uruchomione są listy rezerwowe i nowe umowy są zawierane w miarę zwalniania środków z niewykorzystanych umów wcześniej zawartych, w związku z czym czas oczekiwania na umowę może być dłuższy.

Gdzie podpisać umowę?

Podczas wypełniania formularza zamówienia bonów szkoleniowych Kandydat określa miejsce zawarcia umowy na dofinansowanie usług - WUP Kraków (w Krakowie lub Nowym Sączu lub Tarnowie lub Miechowie lub Nowym Targu) albo korespondencyjnie - wtedy umowa zostanie wysłana pocztą na wskazany adres.

Nadal zachęcamy do wyboru formy korespondencyjnej podpisania umowy, szczególnie przy umowach projektu "Kierunek Kariera", gdzie czas oczekiwania na zawarcie umowy po podpisaniu jej przez klienta może wynosić nawet kilka tygodni (nowe umowy oczekują w kolejce na zwolnienie środków finansowych z umów wcześniejszych, niewykorzystanych przez innych uczestników).

Ze względu na obostrzenia związane z COVID-19 proszę śledzić aktualne komunikaty co do miejsca i sposobu podpisywania umów - na stronie internetowej kierunek.pociagdokariery.pl.

Kiedy można podpisać umowę?

Umowę o dofinansowanie usług można podpisać od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu.

Przy podpisywaniu umowy w naszej siedzibie, broker dzwoni do klienta z informacją o możliwości podpisania przygotowanej umowy i umawia się z nim na konkretny termin. Przy podpisywaniu obowiązują rygory sanitarne zgodne z obowiązującymi w danym momencie na terenie kraju / województwa.

Ze względu na obostrzenia związane z COVID-19 proszę śledzić aktualne komunikaty co do miejsca i sposobu podpisywania umów - na stronie internetowej kierunek.pociagdokariery.pl.

W jakich godzinach można podpisać umowę?

Umowę o dofinansowanie usług można podpisać od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu.
Przy podpisywaniu umowy w naszej siedzibie broker dzwoni do Klienta z informacją o możliwości podpisania przygotowanej umowy i umawia się z nim na konkretny termin. Przy podpisywaniu obowiązują rygory sanitarne zgodne z obowiązującymi w danym momencie na terenie kraju/województwa.

Ze względu na obostrzenia związane z COVID-19 proszę śledzić aktualne komunikaty co do miejsca i sposobu podpisywania umów - na stronie internetowej kierunek.pociagdokariery.pl.

Czy można zamówić część bonów?

Tak. Nie ma obowiązku wykorzystania całości dofinansowania.

Gdzie znaleźć numer konta?

Numer konta wskazany jest umowie o dofinansowanie - paragraf 2, punkt 1.

Jaki tytuł wpłaty wpisać na przelewie?

W tytule wpłaty należy wpisać numer umowy.

Do kiedy wpłacić pieniądze?

Na wpłatę wkładu własnego uczestnik ma 14 dni roboczych od daty zawarcia umowy.

Gdzie wpłacić pieniądze?

Przelew wkładu własnego należy wykonać na konto Operatora Finansowego, tj. Sodexo Benefits and Rewards Services Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Rzymowskiego 53, 02-697 Warszawa.

Co to jest bilans?

Bilans Kariery to usługa doradztwa zawodowego, podczas której określone zostają kierunki rozwijania kompetencji i/lub podwyższania i uzupełniania kwalifikacji, które Klient chce zrealizować, korzystając z dofinansowania w projekcie KK i KKZ.

Gdzie jest bilans?

Po zakończonej usłudze doradczej „Bilans Kariery - informacja zwrotna” ze wskazaniem celów rozwoju edukacyjno-zawodowego zostaje przesłany e-mailem do Uczestnika. W formie papierowej zostaje przekazany Uczestnikowi przy podpisywaniu pierwszej umowy (osobiście, jeśli Klient podpisuje umowę w siedzibie WUP lub tradycyjną pocztą, jeśli umowa podpisywana jest korespondencyjnie).

Czy można zmienić bilans?

Od 16 marca 2020 r. zgodnie z aktualnym regulaminem nie ma możliwości rebilansu – aktualizacji celów szkoleniowych. Uczestnik, który będzie chciał dokonać zmiany w Bilansie Kariery będzie musiał to zrobić poprzez odwołanie, w którym wskaże swoją sytuację, a także uzasadni konieczność zmiany celów szkoleniowych.

Czy można zmienić szkolenia?

Od 16 marca 2020 r. zgodnie z aktualnym regulaminem nie ma możliwości rebilansu – aktualizacji celów szkoleniowych. Szkolenia muszą być zgodne z zapisami bilansu kariery.

Co się stanie po przerwaniu szkolenia?

Jeśli Uczestnik przerwie szkolenie z przyczyn nieusprawiedliwionych, usługa nie zostanie sfinansowana z bonów szkoleniowych. Koszty za już zrealizowane godziny szkolenia poniesie Uczestnik, kwestię tę muszą wyjaśnić strony szkolenia, tj. Uczestnik i Instytucja szkoleniowa.

Co się stanie w przypadku nieprzystąpienia uczestnika do egzaminu?

Usługa nie zostanie sfinansowana z bonów szkoleniowych. Koszty szkolenia oraz egzaminu poniesie Uczestnik.

Czy instytucja szkoleniowa może żądać dopłaty do szkolenia?

Tak, jeśli cena godziny usługi przekracza założoną w projekcie wartość dofinansowania do poszczególnych kategorii szkoleń (zgodnie ze stawkami podanymi powyżej w tabelach maksymalnego dofinansowania).

Ile kosztuje szkolenie?

Ceny szkoleń są widoczne w Bazie Usług Rozwojowych https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/.

Dlaczego nie można zamówić bonów?

W projekcie Kierunek Kariera Zawodowa zamówienia bonów szkoleniowych należy dokonać w ciągu 6 miesięcy od ostatniego spotkania z doradcą zawodowym (zakończenia bilansu kariery). Po tym terminie zamawianie bonów zostanie zablokowane.

Wyjątkiem jest Abolicja na bony, która pozwala na zamawianie bonów po tym terminie, obecna abolicja trwa do 31 grudnia 2022 roku. Szczegóły w artykule Wielka Abolicja.

W projekcie Kierunek Kariera, klient zamawia bony na spotkaniu z doradcą zawodowym.

W obu projektach bony będą mogły być zamawianie nie później niż do 30.06.2023 r. - pod warunkiem dostępnych środków w danym projekcie.

Gdzie szukać szkoleń?

Szkolenia są dostępne na stronie internetowej Bazy Usług Rozwojowych: www.uslugirozwojowe.parp.gov.pl.

Jak znaleźć szkolenie w BUR?

W celu wyszukania szkolenia dofinansowanego z Projektu KK lub KKZ należy w okienku „Jakiej usługi szukasz?” wpisać Kierunek Kariera lub Kierunek Kariera Zawodowa, wybrać odpowiednią kategorię szkoleń i zatwierdzić, następnie w opcji "Możliwość wykorzystania dofinansowania" zaznaczyć „Tak” i zatwierdzić. Następnie trzeba wybrać miejsce szkolenia, a na końcu kliknąć „Szukaj”..
Dokładna instrukcja „Jak zrealizować bony?” jest dostępna na stronie internetowej projektów kierunek.pociagdokariery.pl pod przyciskiem „Dokumenty do pobrania dla uczestnika projektu…”

Gdzie jest lista instytucji, które realizują szkolenia?

Na stronie internetowej kierunek.pociagdokariery.pl. Lista instytucji z projektu Kierunku Kariera znajduje się w zakładce pod nazwą „Szkolenia w pakiecie ogólnym realizują…”, dla Kierunku Kariera Zawodowa - „Szkolenia w pakiecie zawodowym realizują…”.

Instytucji nie ma na liście, czy można w niej zrobić szkolenie z dofinansowaniem?

Nie. Chyba, że instytucja zarejestruje się w Bazie Usług Rozwojowych i zawrze umowę z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie na rozliczanie Usług w ramach projektu Kierunek Kariera / Kierunek Kariera Zawodowa.

Jakie są obowiązki uczestnika szkolenia?

Obowiązkiem Uczestnika projektu jest udostępnienie Usługodawcy kodu weryfikacyjnego, kodu PIN oraz numeru PESEL, które są niezbędne do rezerwacji i rozliczenia usługi. Następnie dokonanie oceny usługi w Systemie Oceny Usług Rozwojowych w terminie 28 dni od zakończenia usługi. W przypadku, gdy rzeczywisty koszt jednej godziny usługi jest wyższy niż dopuszczalna maksymalna wartość usługi rozliczanej bonami szkoleniowymi – wpłacenie tej różnicy do Usługodawcy przed rozpoczęciem usługi. Uczestnik ma również obowiązek pokrycia na rzecz Usługodawcy kosztów godzin usług, w których Uczestnik nie brał udziału z przyczyn nieusprawiedliwionych oraz przystąpienie do egzaminu kończącego szkolenie, jeżeli dla danej usługi był on wymagany.

Jakie są prawa uczestnika szkolenia?

Zgodnie z regulaminem projektu Uczestnik ma prawo do:

 • udziału w procesie doradczym, którego efektem będzie indywidualny Bilans Kariery;
 • udziału w usłudze z obszaru będącego wynikiem procesu doradczego, z wyłączeniem szkoleń zawodowych i pod warunkiem dostępności środków;
 • w przypadku zgłoszonych wątpliwości – do otrzymywania informacji na każdym etapie udziału w projekcie;
 • samodzielnego dokonania wyboru Usługi z Bazy;
 • zawarcia umowy z Usługodawcą, określającą prawa i obowiązki stron w czasie trwania usługi;
 • dostępu do swoich danych osobowych i ich poprawiania;
 • otrzymania zaświadczenia potwierdzającego osiągnięcie zakładanych efektów uczenia;
 • po zdaniu egzaminu - otrzymania certyfikatu;
 • jednorazowego zamówienia bonów szkoleniowych w ramach przyznanego limitu 180 bonów, pod warunkiem dostępności środków;
 • otrzymania zwrotu wkładu własnego z tytułu niewykorzystanych bonów szkoleniowych;
 • zwrotu od Operatora finansowego części wpłaconego wkładu własnego w przypadku, gdy cena godziny Usługi rozwojowej była niższa niż jej przyjęta dopuszczalna wartość określona w § 7 ust. 4 umowy

Czy w KKZ mogę kontynuować język obcy z KK?

Nie. W projekcie “Kierunek Kariera Zawodowa” można realizować naukę języka obcego zawodowego branżowego / specjalistycznego.

Czy w KKZ mogę zrobić kwalifikację po kursie prawa jazdy zrealizowanym w KK?

Uczestnicy, którzy mieli wskazane w szkoleniach ogólnych KK kategorię C, CE, nie mogą robić kwalifikacji na przewóz rzeczy w KKZ, jak również nie mogą realizować kursów z zakresu ADR, HDS.

Ile szkoleń można zrobić?

Nie ma określonej liczby szkoleń, tyle, na ile wystarczy dofinansowania.

Co z niewykorzystanymi bonami?

Podlegają one rozliczeniu na wniosek Uczestnika lub po upływie ich ważności, który określa umowa o dofinansowanie usług, wówczas wkład własny za niewykorzystane bony szkoleniowe wróci na konto bankowe Uczestnika.

Uwaga! Termin ważności bonów należy sprawdzać w swojej umowie, terminy te zmieniały się w różnych wersjach Regulaminów. Dla umów zawieranych przed 12 września 2022 r. (w projekcie KK) oraz dla umów zawieranych przed 30 września 2022 r. (w projekcie KKZ) termin na wykorzystanie bonów określono nie dłużej niż do 31.12.2022 r., za wyjątkiem studiów podyplomowych, które należy wykorzystać do 31.03.2023 r. 
W umowach projektu „Kierunek Kariera” zawieranych dla zamówień składanych od 12 września 2022 r., termin obowiązywania wynosi do 30.09.2023 r.
W umowach projektu „Kierunek Kariera Zawodowa” zawieranych dla zamówień składanych od 30 września 2022 r., termin obowiązywania wynosi do 30.09.2023 r.

Czy można opłacić część szkolenia bonami?

Tak, pod warunkiem osiągnięcia założonych efektów uczenia przez Uczestnika usługi i zakończenia tej usługi w terminie nie późniejszym niż upływ ważności bonów. Wówczas rozliczenie przez Operatora finansowego dotyczy ilości godzin, za które Uczestnik przekazał Usługodawcy odpowiednią ilość bonów. Pozostałą część kosztów usługi Uczestnik pokrywa z własnych środków.

Czy trzeba zrobić wszystkie szkolenia z bilansu?

Nie. W Bilansie Kariery jest zawarty wachlarz możliwości rozwoju, od klienta zależy czy skorzysta z dofinansowania na np. jedno czy cztery szkolenia.

Co się stanie gdy nie zrealizuje się żadnego szkolenia?

Nie ma żadnych konsekwencji do czasu zapisania się na usługę szkoleniową. Z kolei przerwanie szkolenia wiąże się z poniesieniem kosztów usługi.

Czy można otrzymać zwrot wkładu własnego?

Tak. Trzeba skontaktować się z Operatorem finansowym – firmą Sodexo: „Kierunek Kariera” - tel. 22 34 67 505, „Kierunek Kariera Zawodowa” - tel. 22 34 67 515 lub napisać e-mail: tbok.kk@sodexo.com.

Do kiedy trwa umowa?

Umowa obowiązuje do końca 2025 r., do tego terminu Uczestnik zobowiązuje się do poddania się ewaluacji oraz kontroli i audytowi, mającymi na celu weryfikację prawdziwości danych zawartych w składanych dokumentach oraz udziału w projekcie.

Czy można zmienić kierunki szkoleń wymienione w umowie?

Tak, jeśli na skutek pozytywnie rozpatrzonego odwołania, Klient zaktualizuje cele szkoleniowe wówczas zostanie sporządzony aneks do umowy.

Jaki jest czas na realizację szkoleń?

Na realizację szkoleń uczestnik ma termin określony w umowie.

Uwaga! Termin ważności bonów należy sprawdzać w swojej umowie, terminy te zmieniały się w różnych wersjach Regulaminów. Dla umów zawieranych przed 12 września 2022 r. (w projekcie KK) oraz dla umów zawieranych przed 30 września 2022 r. (w projekcie KKZ) termin na wykorzystanie bonów określono nie dłużej niż do 31.12.2022 r., za wyjątkiem studiów podyplomowych, które należy wykorzystać do 31.03.2023 r. 
W umowach projektu „Kierunek Kariera” zawieranych dla zamówień składanych od 12 września 2022 r., termin obowiązywania wynosi do 30.09.2023 r.
W umowach projektu „Kierunek Kariera Zawodowa” zawieranych dla zamówień składanych od 30 września 2022 r., termin obowiązywania wynosi do 30.09.2023 r.

Czy można skorzystać z dofinansowania drugi raz?

Nie. Uczestnik może być zakwalifikowany do projektu KK i KKZ tylko jeden raz.

Gdzie można uzyskać pomoc?

Pomoc można uzyskać w siedzibach WUP Kraków, telefonicznie lub skontaktować się poprze e-mail:

 • Kraków, pl. Na Stawach 1, parter budynku, tel. 12 61 98 455, 12 61 98 459, 12 42 40 738, mail: kariera@wup-krakow.pl;
 • Tarnów, ul. Szujskiego 66, IV piętro, pok. 401, tel. 737 194 417 oraz 737 195 972, mail: centrum.tarnow@wup-krakow.pl;
 • Nowy Sącz, ul. Nawojowska 4, I piętro, tel. 18 442 94 90, 442 94 32, 442 91 25, mail: centrum.nowysacz@wup-krakow.pl;
 • Miechów, ul. Sienkiewicza 25, 32-200 Miechów, budynek UM, pokój nr 13 (parter), tel. 737 196 932;
 • Nowy Targ, ul. Królowej Jadwigi 17, 34-400 Nowy Targ (budynek galerii Buy&fly, trzecie piętro, wejście przez hotel), tel. 727 793 756.

Obecnie, ze względu na COVID-19 klienci w siedzibach WUP są przyjmowani jedynie w wyjątkowych sytuacjach, po wcześniejszym umówieniu spotkania na konkretną datę i godzinę oraz z uwzględnieniem rygoru sanitarnego.

Czy firma może wymagać kaucji za szkolenie?

Tak, może. Szczegółowe warunki świadczenia usługi ustala Uczestnik z instytucją szkoleniową, mają one być zgodne z obowiązującymi przepisami. Uczestnik sam decyduje z jakiej oferty skorzysta.

Czy trzeba dopłacać w firmie do szkolenia?

Tak, jeśli cena szkolenia przekracza wartość bonów szkoleniowych oraz w przypadku, gdy cena godziny Usługi przekracza założoną wartość. Uczestnik dopłaca tę część należności Usługodawcy bezpośrednio przed rozpoczęciem Usługi w formie zaliczki.

Kto to jest broker?

Broker to pracownik WUP, który udziela wsparcia Uczestnikom projektu. Każdy uczestnik projektu, po zakończeniu usługi doradczej, otrzymuje od doradcy zawodowego telefon/mail do wybranego brokera.

Czym się zajmuje broker?

Broker udziela informacji o Projektach Uczestnikom oraz osobom zainteresowanym. Pomaga w obsłudze strony internetowej kierunek.pociagdokariery.pl, udziela wsparcia dotyczącego korzystania z BUR, udziela wsparcia przy wyborze firmy szkoleniowej poprzez przedstawienie zestawu instytucji szkoleniowych. Pośredniczy w podpisaniu umowy o dofinansowanie usług.

Jak skorzystać z pomocy brokera?

Z pomocy brokera można korzystać osobiście w biurach obsługi klienta, poprzez kontakt e-mail oraz telefonicznie.

Gdzie są biura brokerów?

Brokerzy pracują w następujących miejscach:

 • Kraków, pl. Na Stawach 1, parter, tel. 12 61 98 455, 12 61 98 459, mail: kariera@wup-krakow.pl;
 • Tarnów, ul. Szujskiego 66, IV piętro, pok. 401, tel. 737 194 417 oraz 737 195 972, mail: centrum.tarnow@wup-krakow.pl;
 • Nowy Sącz, ul. Nawojowska 4, I piętro, tel. 18 442 94 90, 442 94 32, 442 91 25, mail: centrum.nowysacz@wup-krakow.pl;
 • Miechów, ul. Sienkiewicza 25, 32-200 Miechów, budynek UM, pokój nr 13 (parter), tel. 737 196 932;
 • Nowy Targ, ul. Królowej Jadwigi 17, 34-400 Nowy Targ (budynek galerii Buy&fly, trzecie piętro, wejście przez hotel), tel. 727 793 756.

Ile jest czasu na zamówienie bonów?

Od 3 marca 2021 r. w projekcie “Kierunek Kariera Zawodowa” na zamówienie bonów szkoleniowych jest sześć miesięcy czasu od ostatniego spotkania z doradcą zawodowym. W projekcie “Kierunek Kariera” zamówienie na bony składa doradca zawodowy w trakcie usługi doradczej (jeżeli Uczestnik jest zainteresowany szkoleniami ogólnymi z projektu KK).

Co w przypadku, gdy minął termin zamawiania bonów?

Obecnie nie jest już możliwe składanie drugiego (uzupełniającego) zamówienia na bony. Tylko w trakcie trwania Abolicji jest to możliwe, aktualna abolicja trwa do 31.12.2022 r. Więcej szczegółów w artykule Wielka Abolicja.

Kiedy mogę zapisać się na szkolenie?

Na szkolenie można zapisać się po otrzymaniu wiadomości e-mail od Operatora finansowego – Sodexo z informacją, że wkład własny uczestnika został zaksięgowany i bony szkoleniowe zostały przyznane.

W jakiej sytuacji należy zamówić bony samodzielnie?

W projekcie “Kierunek Kariera” uczestnik zamawia bony szkoleniowe podczas ostatniego spotkania z doradcą zawodowym, w przypadku niezamówienia całej puli bonów, klient może sam domówić bony. W projekcie “Kierunek Kariera Zawodowa” Uczestnik sam zamawia bony szkoleniowe za pośrednictwem strony kierunek.pociagdokariery.pl.

Ile jest czasu na domówienie bonów?

Obecnie nie jest już możliwe składanie drugiego (uzupełniającego) zamówienia na bony. Tylko w trakcie trwania Abolicji jest to możliwe, aktualna abolicja trwa do 31.12.2022 r. Więcej szczegółów w artykule Wielka Abolicja.

Jak długo są ważne bony szkoleniowe ?

Termin ważności bonów wynika każdorazowo z umowy z Uczestnikiem.

Co w przypadku, gdy instytucja szkoleniowa nie ma umowy z WUP?

Nie ma możliwości opłacenia szkolenia w tej Instytucji Szkoleniowej bonami szkoleniowymi.

Jaki dokument musi posiadać osoba z niepełnosprawnością?

Na spotkaniu z doradcą zawodowym osoba z niepełnosprawnością musi posiadać dokument potwierdzający niepełnosprawność, czyli orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie o niezdolności do pracy lub inne równoważne orzeczenia (KRUS, służby mundurowe itd.), w przypadku osoby z zaburzeniami psychicznymi - dokument potwierdzający stan zdrowia wydany przez lekarza, np. orzeczenie o stanie zdrowia lub opinię.

Czy cudzoziemcy mogą korzystać z projektu?

Tak, ale muszą posiadać zezwolenie na pobyt lub wizę, upoważniające do pobytu i podjęcia pracy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Kandydat musi posługiwać się językiem polskim w stopniu umożliwiającym swobodną konwersację i wypełnienie ze zrozumieniem dokumentacji.

Od 11 lipca 2022 r. uruchomiona została także rekrutacja dla uchodźców z Ukrainy, którzy przybyli do nas po 23 lutego 2022 roku, w związku z działanimi wojennymi prowadzonymi na terenie ich kraju. Rekrutacja odbywa się na podstawie odrębnego Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie "Kierunek Kariera".

Dla nowych osób:

Jak zgłosić się do projektu?

Zgłoszenie do Projektu następuje przez wypełnienie formularza on-line za pośrednictwem strony internetowej kierunek.pociagdokariery.pl. Należy kliknąć w zakładkę „Zgłoś się” i wypełnić formularz zgłoszeniowy, po jego wypełnieniu trzeba wybrać doradcę zawodowego, termin spotkania i w wybranym terminie zgłosić się na usługę doradczą.

Jakie warunki trzeba spełniać, aby stać się uczestnikiem projektu?

Kandydat musi być osobą pracują lub prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą i nie zatrudniającą pracowników albo być rolnikiem, tj. opłacać składki w KRUS i poświęcać czas na prowadzenie gospodarstwa rolnego.

Kandydat musi mieć powyżej 25 lat i dowolne wykształcenie (od 12 września 2022 dopuszczone zostały osoby poniżej 50 roku życia, także z wykształceniem wyższym).

Kolejnym kryterium jest związek z Małopolską. Kandydat musi mieszkać w Małopolsce lub uczyć się tu, lub pracować.

Osoby z niepełnosprawnościami nie muszą być osobami pracującymi i mogą posiadać dowolne wykształcenie. Muszą posiadać związek z Małopolską oraz być w przedziale wiekowym 25-65 lat.

Czy osoby z wyższym wykształceniem mogą wziąć udział w projekcie?

Tak, od 12 września 2022 do Projektu KK i KKZ mogą przystąpić także osoby, które mają wyższe wykształcenie (ukończone studia dowolnego stopnia).

Czym się różni KK od KKZ?

W Projekcie KK można realizować szkolenia o charakterze ogólnym, przydatne w życiu codziennym, niezależnie od wykonywanego zawodu, z kolei w KKZ - szkolenia zawodowe.

Jak umówić się na spotkanie z doradcą?

Aby umówić się na spotkanie z doradcą zawodowym należy wypełnić formularz on-line za pośrednictwem strony internetowej kierunek.pociagdokariery.pl, kliknąć w zakładkę „Zgłoś się” i wypełnić formularz zgłoszeniowy, po jego wypełnieniu trzeba wybrać doradcę zawodowego, termin spotkania i w wybranym terminie udać się na usługę doradczą. Aktualnie, spotkanie z doradcą zawodowym, odbywa się zdalnie, przy użycia komunikatora internetowego online lub w trybie stacjonarnym (spotkanie bezpośrednie). Więcej informacji o wymaganiach technicznych dla spotkań online można przeczytać tutaj. 

Czy spotkanie z doradcą jest obowiązkowe?

Tak, spotkanie jest obowiązkowe.

Gdzie można się spotkać z doradcą?

Doradcy zawodowi są dostępni w siedzibach WUP w Krakowie, Tarnowie i Nowym Sączu, a dodatkowo od 2016 do 2020 r. prowadzili dyżury lokalne w wielu miejscowościach na terenie całej Małopolski. Obecnie dyżury lokalne poza siedzibą WUP są zawieszone, do odwołania.

Aktualnie spotkania z doradcą zawodowym odbywają się w większości online, przy użycia komunikatora internetowego. Więcej informacji o wymaganiach technicznych można przeczytać tutaj.

Jakie są terminy spotkań z doradcami?

Termin spotkania wybiera się podczas zgłaszania do projektu. Obecni, ze względu na bardzo duże zainteresowanie projektem, czas oczekiwania na spotkanie z doradcą może wynosić nawet kilka miesięcy.

Dlatego w przypadku braku możliwości udziału w umówionym spotkaniu z doradcą, prosimy o wcześniejsze informowanie nas o tym, aby była możliwość umówić na taki termin inną osobę.

Czy szkolenie można opłacić w całości bonami?

To zależy od tego ile kosztuje usługa szkoleniowa. Do Projektów KK i KKZ należy wpłacić wkład własny w wysokości 15% zamówionych bonów. Maksymalnie dofinansowanie razem z wkładem własnym w KK wynosi 2700,00 zł, a w KKZ 5055,00 zł.

Ile bonów można otrzymać?

W projekcie Kierunek Kariera - 180 bonów szkoleniowych, w Kierunek Kariera Zawodowa - 337.

Co to są bony szkoleniowe?

Jest to forma w jakiej przyznawane jest dofinansowanie. Można z ich pomocą opłacać usługi rozwojowe. Każdy bon ma wartość 15 zł.

Kiedy będzie rekrutacja dla osób poniżej 25 roku życia?

Do tych osób adresowany jest projekt "Łap skilla!" (do osób w wieku 18-25 lat). Szczegóły dostępne są na stronie pociagdokariery.pl 

Czy trzeba być osobą pracującą, aby przystąpić do projektu?

Tak, z tego wymogu są wyłączone tylko osoby z niepełnosprawnościami.

Kto to jest osoba pracująca?

To osoba zatrudniona na umowę o pracę, na podstawie wyboru, mianowania, powołania lub spółdzielczej umowy o pracę – w rozumieniu Kodeksu pracy, a także na umowę zlecenie lub umowę o dzieło. Jest to również osoba prowadząca wyłącznie jednoosobową działalność gospodarczą (jest właścicielem firmy), wpisaną do rejestru Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub zagranicznych ogólnodostępnych w Internecie baz danych o działalności gospodarczej i nie zatrudniającą pracowników lub jest rolnikiem, tj., opłaca składki w KRUS i poświęca czas na prowadzenie gospodarstwa rolnego, nawet jeżeli nie zrealizowała żadnej sprzedaży lub usług i nic nie wyprodukowała.

Do osób pracujących nie zalicza się:

a) osób przebywających na urlopach wychowawczych nie wykonujących żadnej pracy zarobkowej

oraz

b) osób prowadzących działalność gospodarczą w innej formie niż wymieniona w akapicie pierwszym, nawet w przypadku, jeżeli spełniają któryś z pozostałych warunków wymienionych powyżej.

Czy osoba niepełnosprawna musi pracować?

Może pracować, ale nie musi.

Czy osoba niepełnosprawna może mieć poniżej 50 lat i wyższe wykształcenie?

Tak.

Czy osoba niepełnosprawna, aby przystąpić do projektu musi mieć jedynie skończone 25 lat?

Nie. Musi być związana z województwem małopolskim oraz w przypadku osób, które ukończyły 65 lat dodatkowo musi być osobą pracującą.

Czy trzeba mieć konto e-mail?

Tak. Konto e-mail jest niezbędne w realizacji projektów.

Gdzie można uzyskać informacje o projekcie?

Wszelkie informacje o projekcie są dostępne na stronie internetowej kierunek.pociagdokariery.pl oraz w siedzibach Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie.

Co to jest bilans kariery?

Bilans Kariery to usługa doradztwa zawodowego, podczas której określone zostają kierunki rozwijania kompetencji i/lub podwyższania i uzupełniania kwalifikacji, które klient chce zrealizować korzystając z dofinansowania w projekcie KK i KKZ.

Jak przebiega bilans kariery?

Bilans Kariery może być podstawowy lub pogłębiony. O wyborze rodzaju decyduje doradca zawodowy po rozmowie z klientem. W przypadku Bilansu podstawowego jest to jedno spotkanie, podczas którego zebrane zostają informacje dot. dotychczasowego doświadczeń edukacyjno – zawodowych klienta. Adresowany jest do osób, które mają sprecyzowane cele edukacyjno-zawodowe, spójne z planami zawodowymi. Z kolei pogłębiony Bilans Kariery jest adresowany do Uczestników, którzy chcą rozpoznać swoje umiejętności, zidentyfikować kompetencje, ich cele edukacyjno-zawodowe nie są spójne z planami zawodowymi. Jest to proces obejmujący analizę dotychczasowych doświadczeń edukacyjno-zawodowych, rozpoznanie umiejętności i kompetencji oraz zainteresowań w celu przygotowania planu rozwoju, w tym potwierdzania kompetencji i uzyskiwania kwalifikacji. Bilans pogłębiony obejmuje 2 – 5 spotkań w formie indywidualnej i/lub grupowej w zależności od potrzeb klienta.

Co to jest operator finansowy?

Operator finansowy - Sodexo Benefits and Rewards Services Polska Sp. z o.o. to przedsiębiorstwo, które na zlecenie WUP Kraków świadczy usługi emisji, dystrybucji, rozliczania elektronicznych bonów szkoleniowych.

Czy dane są bezpieczne?

Tak, ponieważ przy przetwarzaniu danych osobowych WUP Kraków przestrzega przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1). Dane osobowe Uczestnika mogą być przetwarzane przez WUP Kraków wyłącznie w celach związanych z realizacją Projektu, w tym także ewaluacji, monitoringu, kontroli i sprawozdawczości.

Ile jest czasu na podpisanie umowy?

Umowę można podpisać w ciągu 3 miesięcy od daty złożenia zamówienia. Po tym terminie zostanie wygaszona.

Zachęcamy również do obejrzenia naszych filmów instruktażowych:
 

Jak zrealizować bony
Jak szukać szkoleń w Bazie Usług Rozwojowych
Jak zamówić bony szkoleniowe


Autor artykułu: Administrator
Ostatnia modyfikacja: Łukasz Dygoń