Logo Kierunek Kariera KIERUNEK KARIERA

KIERUNEK KARIERA


Nie zdążyłeś zamówić bonów w terminie? Teraz masz szansę.

Data publikacji: 2020-06-02
Ilustracja artykułu

Akcja trwa od dziś do końca czerwca 2020 r. Nie przegapcie!

Klienci "Kierunku Kariera" oraz "Kierunku Kariera Zawodowa" mogą skorzystać z dodatkowej możliwości zamawianie bonów. Dotyczy to tych osób, którym wygasła ta możliwość, ponieważ nie dokonały pierwszego zamówienia bonów w ciągu 12 miesięcy od daty zakończenia Bilansu Kariery.

Zamówienia na bony szkoleniowe można składać do 30 czerwca 2020 r. za pośrednictwem formularza zamawiania bonów.

Pakiet ogólny - maksymalnie 180 bonów w ramach projektu "Kierunek Kariera" na: kursy językowe, obsługę komputera, zarządzanie projektami oraz prawo jazdy kat. A, B lub C bez uprawnień na przewóz rzeczy.

Pakiet zawodowy - maksymalnie 337 bonów w ramach projektu "Kierunek Kariera Zawodowa" na: szkolenia zawodowe, kwalifikacyjne kursy zawodowe, kursy umiejętności zawodowych, kursy umożliwiające uzyskanie kwalifikacji zawodowych, studia podyplomowe, kursy prawa jazdy kat. C, C+E, D, T (z uprawnieniami zawodowymi).

Pamiętaj! Możesz wybrać tylko takie szkolenia jakie ustaliłeś w trakcie spotkania z doradcą zawodowym i masz wpisane w swoim Bilansie Kariery, który otrzymałeś po zakończeniu usługi doradztwa zawodowego.


UWAGA! Przy zamawianiu bonów w projekcie "Kierunek Kariera" zalecamy zaktualizowanie swojego adresu zamieszkania, zwłaszcza jeżeli nie pamiętasz jaki adres podałeś w trakcie rejestracji. Przy zamawianiu bonów w projekcie "Kierunek Kariera Zawodowa" podanie adresu zamieszkania jest obowiązkowe. Przypominamy,  że ten adres znajdzie się na umowie i pod ten adres zostanie wysłana pocztą umowa do podpisu. Wszelkie błędy w adresie zamieszkania mogą spowodować wydłużenie czasu na przygotowanie umowy, konieczność powtórnego przygotowania umowy lub będą skutkować wysłaniem umowy pod niewłaściwy adres.