Logo Kierunek Kariera KIERUNEK KARIERA

KIERUNEK KARIERA


Nowe możliwości w rozliczaniu bonów

2019-04-29

W oparciu o dotychczasowe doświadczenia w realizacji projektu, a także w odpowiedzi na sugestie uczestników oraz instytucji szkoleniowych, uelastyczniliśmy system rozliczania bonów. Na czym polega ta zmiana?

Po pierwsze, uczestnicy projektu Kierunek Kariera będą mogli sfinansować koszt godziny szkoleń indywidualnych z zakresu języków obcych czy kompetencji cyfrowych do wysokości 45 zł. Dotychczas jedyna obowiązująca stawka dofinansowania do godziny szkolenia wynosiła 15 zł, resztę uczestnik  musiał pokrywać z własnej kieszeni. A szkolenia indywidualne to często jedyna możliwość zdobywania wiedzy dla osób z mniejszych miejscowości, gdzie stworzenie grupy jest często bardzo utrudnione.


Po drugie, uczestnicy szkoleń zawodowych będą mogli przeznaczać na udział w kursie liczbę bonów adekwatną do faktycznej ceny godziny, a nie jak dotychczas – trzykrotność ilości godzin. Wcześniej, bez względu na to czy godzina szkolenia kosztowała 15 zł czy 40 zł, na każdą godzinę instytucja szkoleniowa rezerwowała 3 bony z puli uczestnika. Teraz na godzinę szkolenia za 15 zł zarezerwuje tylko 1 bon, co oznacza, że pozostałą na koncie ilość bonów, uczestnik będzie mógł przeznaczyć na kolejne szkolenie.


Po trzecie, zniesiony został dopuszczalny limit 80 bonów, którymi można sfinansować koszt egzaminu potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji zarejestrowanych w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji. Począwszy od 15 marca br. można na taką usługę przeznaczyć pełną pulę posiadanych bonów (337).


Ważną informacją dla uczestników projektów Kierunek Kariera oraz Kierunek Kariera Zawodowa jest to, że z powyższych udogodnień mogą korzystać nie tylko osoby, które zawarły umowy na nowych zasadach. System jest dostępny dla wszystkich posiadaczy bonów, którzy jeszcze nie zapisali się na szkolenie.