Logo Kierunek Kariera KIERUNEK KARIERA

KIERUNEK KARIERA


Відкриття набору на проект Напрямок Кар’єра для людей з України!

Data publikacji: 2022-07-11
Kobieta krzyczy przez megafon Kierunek Kariera w języku ukraińskim Напрямок Кар’єра

З 11 липня 2022 р. розпочинаємо набір на проект „Напрямок Кар’єра” для Громадян України, які приїхали до нас після 23 лютого 2022 року.    

Нагдуємо, що у проекті можуть взяти участь особи віком від 25 років, які працюють та мають відношення до Малопольщі, незалежно від рівня освіти. Проект „Напрямок Кар’єра” пропонує дофінансування до 85%, наприклад, на навчання іноземних мов, у тому числі польська мова для іноземців, на цифрові компетенції, управління проектами або водійські права категорії A, A2, B, B+E.

Рєєстрація на проект відбуватиметься особисто, після попереднього запису за телефоном 12 619 84 09 або електронною поштою на адресу: ua.kariera@wup-krakow.pl

Кандидатам від області:

Нового Сонча тел. 18 26 60 126

Тарнова тел. 573 388 944
 

 

Для учасників, ми підготували переклади документів українською мовою.

Важливо:

  • Обов’язковою частиною проекту є зустріч з кар’єрним консультантом з метою визначення напрямку навчання.
  • Процес набору, кар’єрного консультування та надання інформації про проект буде здійснюватися польською мовою. Відповідальність за можливість перекладу на українську мову та з української на польську несе кандидат.

Більше інформації (Регламент та інші документи)

 

 

Otwarcie rekrutacji do Projektu Kierunek Kariera dla osób z Ukrainy!

Od 11 lipca 2022 r. ruszamy z rekrutacją do projektu „Kierunek Kariera” dla Obywateli Ukrainy, którzy przybyli do nas po 23 lutego 2022 roku.

Przypominamy, że w projekcie będą mogły wziąć udział osoby, które ukończyły 25 lat, pracują i są związane z Małopolską bez względu na posiadany poziom wykształcenia. Projekt „Kierunek Kariera” oferuje dofinansowanie nawet do 85% m.in. na szkolenia z języków obcych, w tym także języka polskiego dla obcokrajowców, kompetencji cyfrowych, zarządzania projektami czy prawa jazdy kat. A, A2, B, B+E.

Rejestracja do projektu odbywać się będzie osobiście, po uprzednim ustaleniu terminu telefonicznie 12 619 84 09 lub mailowo na adres: ua.kariera@wup-krakow.pl

Dla kandydatów z rejonu

Nowego Sącza 18 26 60 126

Tarnowa 573 388 944
 

 

Dla uczestników przygotowaliśmy tłumaczenia dokumentów na język ukraiński.

Ważne:

  • Obowiązkową częścią projektu jest spotkanie z doradcą zawodowym w celu ustalenia obszaru szkoleń.
  • Proces rekrutacji, poradnictwa zawodowego oraz udzielanie informacji o projekcie realizowane będą w języku polskim. Konieczność ewentualnego tłumaczenia na język ukraiński oraz z ukraińskiego na polski spoczywa na kandydacie.

Więcej informacji (Regulamin i inne dokumenty)Autor artykułu: Łukasz Dygoń