Logo Kierunek Kariera KIERUNEK KARIERA

KIERUNEK KARIERA


PILNE! Spotkania z doradcami i podpisywanie umów w urzędzie zawieszone

2020-03-12
Ilustracja artykułu

Informujemy, że wszystkie spotkania indywidualne z doradcami zawodowymi w ramach Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej oraz w projekcie „Kierunek Kariera" we wszystkich siedzibach urzędu zostają odwołane do 31 marca br. Prosimy dodatkowo o powstrzymanie się od przychodzenia do urzędu w celu podpisania umowy. W zaistniałej sytuacji terminy na podpisanie umów w projekcie będą indywidualnie wydłużane. 

Przy zamawianiu bonów prosimy o wybór formy korespondencyjnej, jednocześnie informujemy, że czas przygotowania umów może się wydłużyć.

Uprzejmie prosimy o przesyłanie dokumentów tradycyjną pocztą (dane adresowe).

W trosce o wspólne dobro proponujemy kontakt z Urzędem telefonicznie oraz mailowo (kontakt).

W miarę możliwości prosimy o załatwienie spraw w formie elektronicznej lub telefonicznie, a także o ograniczenie osobistych wizyt w siedzibach Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie oraz Zespołach Zamiejscowych w Tarnowie i Nowym Sączu (kontakt).

Przypominamy też, by oczekując na spotkanie z urzędnikiem, ze względu na własne bezpieczeństwo, zachować odpowiedni dystans od innych oczekujących.


Prosimy o stosowanie się do zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczących zachowania ostrożności w kontaktach międzyludzkich.

Działania prewencyjne wdrożone przez Urząd


Zmieniliśmy standard obsługi klienta podczas spotkań indywidualnych, w związku z czym nasi pracownicy nie będą podawali ręki na powitanie oraz w trakcie rozmowy będą zachowywać bezpieczną odległość min. 1,5 m.
W widocznym miejscu została zamieszczona informacja z instrukcją postępowania w przypadku zaobserwowania osoby z podejrzeniem o zachorowanie. Pracownicy punktu informacyjnego oraz dziennika podawczego zostali wyposażeni w jednorazowe rękawiczki i chusteczki antybakteryjne.
Na każdym piętrze w urzędzie został umieszczony bezdotykowy dozownik z żelem antybakteryjnym. W związku ze wzrostem zagrożenia zachorowań na choroby wirusowe i grypopodobne, w tym także możliwość rozprzestrzeniania się koronawirusa, przekazano informację do firm świadczących usługę sprzątania w siedzibach urzędu o zwiększenie zakresu stosowania takich środków w toaletach oraz pomieszczeniach socjalnych, zwielokrotnienie mycia klamek, uchwytów, przycisków wind i podłóg, a także stosowanie do tego celu preparatów aseptycznych.