Planowane terminy zajęć z portfolio

2018-08-27

Zapraszamy uczestników naszego projektu do udziału w warsztatach "Pomnóż umiejętności i możliwości - stwórz swoje PORTFOLIO".  Warsztaty te dają możliwość refleksji nad wyborami zawodowymi i obraną ścieżką rozwoju.

Obecnie każdy uczestnik rekrutacji dla osób poniżej 25 roku życia jest zobowiązany do udziału w spotkaniu wstępnym z doradcą zawodowym, wspomnianych warsztatach oraz spotkaniu podsumowującym, podczas którego doradca zawodowy pomoże określić  jego profil rozwojowy.

Podczas rejestracji należy zapisać się na pierwsze spotkanie z doradcą zawodowym, na kolejne spotkania uczestnika umawia jego doradca.


Planowane terminy zajęć z portfolio (do wyboru w trakcie I spotkania z doradcą):


CIZ Nowy Sącz
19.10.2018 godz. 15.30 - 18.30 (prow. B.Lorek)
5.11.2018 godz. 15.30 - 18.30 (prow. I.Jakubowska)


CIZ Tarnów
17.10.2018 godz.15.00-18.00 (prow. Anna Puchtińska, Monika Machnik)
13.11.2018 godz. 15.00 - 18.00 (prow. M.Włudyka-Zięba)CIZ Kraków
19.10.2018 godz. 11.00-14.00 (prow. J.Sitarz, V.Matejuk)
26.10.2018 godz. 10.00-13.00 (prow. J.Sitarz, I.Baster)
5.11.2018 godz. 14.00-17.00 (prow. K.Fudali, I.Plichta)


Aktualne zasady rekrutacji zamkniętej są dostępne tutaj.