Logo Kierunek Kariera KIERUNEK KARIERA

KIERUNEK KARIERA


Najbliższe terminy zajęć "Portfolio"

2018-12-10

Zapraszamy uczestników naszego projektu do udziału w warsztatach "Pomnóż umiejętności i możliwości - stwórz swoje PORTFOLIO".  Warsztaty te dają możliwość refleksji nad wyborami zawodowymi i obraną ścieżką rozwoju.

Obecnie każdy uczestnik rekrutacji dla osób poniżej 25 roku życia jest zobowiązany do udziału w spotkaniu wstępnym z doradcą zawodowym, wspomnianych warsztatach oraz spotkaniu podsumowującym, podczas którego doradca zawodowy pomoże określić  jego profil rozwojowy.

Podczas rejestracji należy zapisać się na pierwsze spotkanie z doradcą zawodowym, na kolejne spotkania uczestnika umawia jego doradca.


Planowane terminy zajęć z portfolio (do wyboru w trakcie I spotkania z doradcą):


CIZ Nowy Sącz
10.01.2019 godz. 15.30 - 18.30 (prow. I.Jakubowska)


CIZ Tarnów
13.02.2019 godz. 15.00 - 18.00 (prow. M.Włudyka-Zięba)


CIZ Kraków
11.01.2019 godz. 14.00 - 17.00 (prow. V.Matejuk, J.Ciągło)
18.01.2019 godz. 10.00 - 13.00 (prow. K.Fudali)


Aktualne zasady rekrutacji zamkniętej są dostępne tutaj.