Logo Kierunek Kariera KIERUNEK KARIERA

KIERUNEK KARIERA


Przedłużamy abolicję

Data publikacji: 2022-09-01
Data modyfikacji: 2022-09-15
Roześmiana kobieta z kręconymi włosami wskazuje na napis Bony last minute

Mamy dobrą wiadomość dla wszystkich, którzy nie zdążyli skorzystać z naszej abolicji na bony.

Wielka Abolicja została przedłużona do 31 grudnia 2022 r.

Jest to szansa dla uczestników, którzy dotąd, z różnych przyczyn, nie skorzystali z dofinansowania do szkoleń w naszych projektach i upłynął już im czas na zamówienie bonów w trybie regulaminowym. Abolicja umożliwia złożenie pierwszego, lub wyjątkowo drugiego - uzupełniającego, zamówienia w przypadkach szczegółowo opisanych w artykule Wielka Abolicja (link otwiera się w nowym oknie).

Zachęcamy do zapoznania się z tymi zasadami i skorzystania przez osoby uprawnione.

UWAGA!

Przedłużenie abolicji nie dotyczy klientów z rekrutacji limitowanej dla osób z wykształceniem wyższym, które ukończyły 25 lat, a nie ukończyły 50 lat - prowadzonej w 2021 roku.
Chodzi tu zatem o osoby z wyższym wykształceniem, które rejestrowały się do projektu z użyciem profilu zaufanego, w terminie od 14.06.2021 do 31.12.2021 na podstawie Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie "Kierunek Kariera" dla osób z wyższym wykształceniem w wieku 25-50 lat (Projekt KK).

Zgodnie z powyższym Regulaminem termin ważności bonów dla tych klientów upłynął 31.08.2022 r. i nie ma już obecnie możliwości złożenia zamówienia i/lub zawarcia umowy na dofinansowanie szkoleń przez te osoby.

Jednocześnie osoby te mogły przystąpić do projektu Kierunek Kariera Zawodowa, składając zamówienie na bony zawodowe tylko w okresie od 6.12.2021 do 31.12.2021 na podstawie Regulaminu udziału w projekcie KKZ dla osób z wyższym wykształceniem w wieku 25-50 lat (Projekt KKZ).


Autor artykułu: Łukasz Dygoń