Logo Kierunek Kariera KIERUNEK KARIERA

KIERUNEK KARIERA


Przedłużenie ważności bonów lub zmiana obszarów szkoleniowych - tylko do 30 września!

Data publikacji: 2020-09-25
Na fioletowym tle, niebieska chmurka z głośnikiem oraz napis: Ważna informacja! Dla uczestników projektu

Ostatni moment na złożenie wniosku o przedłużenie ważności bonów lub zmianę obszarów w Bilansie Kariery!


Z dniem 30.09.2020 r. kończy się możliwość wykorzystania przez klientów projektów „Kierunek Kariera” oraz „Kierunek Kariera Zawodowa” szczególnych rozwiązań, związanych z:
•    możliwością zmiany obszarów w Bilansie Kariery;
•    możliwością wydłużenia terminu ważności bonów,
które zostały wprowadzone w następstwie wystąpienia pandemii koronawirusa SARS-CoV-2.

Oznacza to, iż wnioski o przedłużenie ważności bonów lub zmianę obszarów w Bilansie są przyjmowane tylko do 30.09.2020 (do końca dnia).

Co i gdzie wysłać?

Wzór wniosku (do pobrania)

Wnioski wysyła się w wersji skanu podpisanego dokumentu na adres e-mail: aneksy@wup-krakow.pl

Więcej informacji na temat prawidłowego wypełniania wniosku, w tym przykład uzasadnienia do składanego wniosku można przeczytać tutaj. Prosimy o zapoznanie się przed złożeniem wniosku.