Logo Kierunek Kariera KIERUNEK KARIERA

KIERUNEK KARIERA


Rekrutacja dla osób poniżej 25 roku życia - limit miejsc wyczerpany

2019-06-03

Informujemy, że rekrutacja zamknięta, prowadzona w czerwcu, dla osób poniżej 25 roku życia w ramach projektu Kierunek Kariera została zakończona.

Przewidziany limit miejsc (200 osób) został wyczerpany o godzinie 15:59 w dniu 3 czerwca 2019.

Powyższe nie dotyczy osób z niepełnosprawnościami w wieku 18-25 lat, które mieszkają lub pracują lub uczą się na terenie województwa małopolskiego. Takie osoby, w celu przystąpienia do projektu, zgłaszają do 10.06.2019 r. chęć udziału w projekcie telefonicznie: 12 619 84 25 lub e-mailowo: bon@wup-krakow.pl.

Ww. osób nie obowiązują zapisy ust. 7-13 Regulaminu rekrutacji zamkniętej do projektu Kierunek Kariera w 2019 r. (na podstawie ust. 6 wspomnianego Regulaminu).