Logo Kierunek Kariera KIERUNEK KARIERA

KIERUNEK KARIERA


Rekrutacja dla osób z wykształceniem policealnym lub pomaturalnym

Data publikacji: 2021-03-03
Data modyfikacji: 2021-06-14

Od 3 marca 2021 r. do projektu Kierunek Kariera / Kierunek Kariera Zawodowa przyjmowane są również osoby posiadające ukończone szkoły policealne lub pomaturalne.

Kto może otrzymać dofinansowanie szkolenia lub kursu?

  • Musisz mieć ukończone 25 lat (nie ma górnej granicy wieku) i pracować;
  • Musisz też być związany z Małopolską (przez miejsce zamieszkania, pracy lub nauki);
  • Dodatkowo, jeśli masz mniej niż 50 lat, możesz mieć maksymalnie średnie wykształcenie*

UWAGA! nie dotyczy to osób posiadających wykształcenie wyższe (studia licencjackie, magisterskie itp.) - osoby z wykształceniem wyższym mogą przystąpić do projektu, tylko jeżeli ukończyły 50 r.ż. lub posiadają orzeczenie o niepełnosprawności (wymagania dla osób z niepełnosprawnościami podano niżej) *

Od 14 czerwca 2021 ruszyła w projekcie Kierunek Kariera rekrutacja limitowana również dla osób posiadających wyższe wykształcenie. Rekrutacja potrwa do 31 sierpnia 2021 lub wcześniejszego wyczerpania limitu 10000 miejsc. Więcej szczegółów można znaleźć tutaj.


Osoby poniżej 25 roku życia nie są przyjmowane do projektu Kierunek Kariera / Kierunek Kariera Zawodowa. Uruchomiony został jednak analogiczny projekt z dofinansowaniem szkoleń dla młodych, pracujących, z niskimi dochodami. Więcej szczegółów o projekcie "Łap skilla!" na stronie www.pociagdokariery. 


Kim jest osoba pracująca?

Jeżeli:

  • jesteś zatrudniony na umowę o pracę, umowę-zlecenie, umowę o dzieło, na podstawie powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę lub 
  • prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą i nie zatrudniasz pracowników lub 
  • jesteś rolnikiem.

To jesteś osobą pracującą.


Osoby z niepełnosprawnościami

Jeżeli jesteś w wieku pomiędzy 25 a 65 lat, jesteś osobą z niepełnosprawnościami i masz dokument, który to potwierdza oraz jesteś związany z Małopolską (tutaj mieszkasz, pracujesz lub uczysz się) - skontaktuj się z naszym rzecznikiem osób z niepełnosprawnościami. Przygotujemy dla Ciebie indywidualną ofertę doradztwa i dofinansowania do szkoleń.

Osoby z niepełnosprawnościami są przyjmowane do projektu Kierunek Kariera / Kierunek Kariera Zawodowa nawet jeżeli nie są osobami pracującymi oraz niezależnie od posiadanego wykształcenia.

Kontakt do rzecznika osób z niepełnosprawnościami:

Ewa Półchłopek
tel. 12 619 84 09
e-mail: bon@wup-krakow.pl


Więcej szczegółów na temat jak się zgłosić do projektu TUTAJ.