Logo Kierunek Kariera KIERUNEK KARIERA

KIERUNEK KARIERA


Studia podyplomowe

Data publikacji: 2019-08-06

Przypominamy o możliwości uzyskania dofinansowania do studiów podyplomowych dla uczestników naszego projektu "Kierunek Kariera Zawodowa".

Studia podyplomowe mogą być rozliczane maks. 2 bonami, maks. do wartości 30 zł, co oznacza, iż dla usług o wartości za jedną godzinę:

a) do 15,00 zł rozliczane są 1 bonem;

b) od 15,01 zł –30,00 zł –rozliczanie są 2 bonami;

c) powyżej 30,00 zł  - rozliczanie są 2 bonami i środkami własnymi uczestnika w wysokości równej nadwyżce ponad 30,00 zł dla każdej godziny, wpłacanymi bezpośrednio do usługodawcy. Uczestnik dopłaca tę część należności usługodawcy bezpośrednio przed rozpoczęciem usługi w formie zaliczki.

Szczegółowe informacje na temat zasad realizacji projektu "Kierunek Kariera Zawodowa" dostępne są w regulaminie projektu.

Jednocześnie przypominamy, że z powyższej formy wsparcia mogą skorzystać, co do zasady, osoby powyżej 50 r. ż. lub osoby z niepełnosprawnościami, ponieważ tylko takie osoby kwalifikują się do naszych projektów pomimo posiadania wyższego wykształcenia.