Logo Kierunek Kariera KIERUNEK KARIERA

KIERUNEK KARIERA


Studia podyplomowe

Data publikacji: 2019-08-06
Data modyfikacji: 2022-09-12

Przypominamy o możliwości uzyskania dofinansowania do studiów podyplomowych dla uczestników naszego projektu "Kierunek Kariera Zawodowa" (KKZ).
 

Studia podyplomowe mogą być rozliczane maks. 2 bonami, maks. do wartości 30 zł, co oznacza, iż dla usług o wartości za jedną godzinę:

a) do 15,00 zł rozliczane są 1 bonem;

b) od 15,01 zł – 30,00 zł – rozliczanie są 2 bonami;

c) powyżej 30,00 zł  - rozliczanie są 2 bonami i środkami własnymi uczestnika w wysokości równej nadwyżce ponad 30,00 zł dla każdej godziny, wpłacanymi bezpośrednio do usługodawcy. Uczestnik dopłaca tę część należności usługodawcy bezpośrednio przed rozpoczęciem usługi w formie zaliczki.

Szczegółowe informacje na temat zasad realizacji projektu "Kierunek Kariera Zawodowa" dostępne są w regulaminie projektu.

Jednocześnie przypominamy, że z powyższej formy wsparcia mogły skorzystać, co do zasady, osoby powyżej 50 r. ż. lub osoby z niepełnosprawnościami, ponieważ tylko takie osoby kwalifikowały się do naszych projektów pomimo posiadania wyższego wykształcenia*.
 

* Od 12 września 2022 w związku z otwarciem rekrutacji również dla osób z wyższym wykształceniem w wieku pomiędzy 25 a 50 lat, z dofinansowania do studiów podyplomowych w roku akademickim 2022-2023 mogą skorzystać także te osoby.
UWAGA! Jeżeli zajęcia rozpoczynają się wcześniej niż przystąpienie do projektu (data spotkania z doradcą zawodowym, która jest ustalona przy rejestracji do projektu), należy niezwłocznie po rejestracji zawiadomić nas na adres kariera@wup-krakow.pl o chęci opłacenia z bonów studiów podyplomowych wraz ze wskazaniem o jakie studia chodzi (należy podać nr usługi w BUR - uczestnik zapisuje się na nie komercyjnie na własne ryzyko, jeszcze przed zawarciem z WUP umowy o dofinansowanie szkoleń).
W tym przypadku należy pamiętać, że finansowaniem z bonów mogą następnie zostać objęte zajęcia (część zajęć) realizowane dopiero od daty zawarcia umowy.

Przypominamy także, że zgodnie z ogólnymi zasadami dofinansowania usług, na studia podyplomowe w BUR należy się zapisać PRZED rozpoczęciem usługi, w terminie uwzględnionym w karcie usługi. Jeżeli Uczestnik nie jest zapisany w terminie określonym w karcie danej usługi (w BUR) - ani zawarcie umowy z WUP Kraków, ani przedłużenie ważności bonów nie spowodują możliwości dofinansowania studiów z projektu.

 

 

 


 

 


 

 


Autor artykułu: Administrator
Ostatnia modyfikacja: Łukasz Dygoń