Logo Kierunek Kariera KIERUNEK KARIERA

KIERUNEK KARIERA


Studia podyplomowe

Data publikacji: 2019-08-06
Data modyfikacji: 2022-01-13

Przypominamy o możliwości uzyskania dofinansowania do studiów podyplomowych dla uczestników naszego projektu "Kierunek Kariera Zawodowa" (KKZ).

Studia podyplomowe mogą być rozliczane maks. 2 bonami, maks. do wartości 30 zł, co oznacza, iż dla usług o wartości za jedną godzinę:

a) do 15,00 zł rozliczane są 1 bonem;

b) od 15,01 zł –30,00 zł –rozliczanie są 2 bonami;

c) powyżej 30,00 zł  - rozliczanie są 2 bonami i środkami własnymi uczestnika w wysokości równej nadwyżce ponad 30,00 zł dla każdej godziny, wpłacanymi bezpośrednio do usługodawcy. Uczestnik dopłaca tę część należności usługodawcy bezpośrednio przed rozpoczęciem usługi w formie zaliczki.

Szczegółowe informacje na temat zasad realizacji projektu "Kierunek Kariera Zawodowa" dostępne są w regulaminie projektu.

Jednocześnie przypominamy, że z powyższej formy wsparcia mogły skorzystać, co do zasady, osoby powyżej 50 r. ż. lub osoby z niepełnosprawnościami, ponieważ tylko takie osoby kwalifikowały się do naszych projektów pomimo posiadania wyższego wykształcenia*.

* Od 6 grudnia 2021 w związku z uruchomieniem rekrutacji limitowanej dla osób z wyższym wykształceniem z dofinansowania do studiów podyplomowych mogły skorzystać także osoby z wykształcenie wyższym w wieku pomiędzy 25 a 50 lat, które zakwalifikowały się do projektu KKZ na podstawie odrębnego regulaminu. Ta specjalna rekrutacja trwała tylko do 31.12.2021 r.

Autor artykułu: Administrator
Ostatnia modyfikacja: Filip Mossoczy