Logo Kierunek Kariera KIERUNEK KARIERA

KIERUNEK KARIERA


Uwaga! Od 1 lipca 2020 r. zmiany w projekcie "Kierunek Kariera" i "Kierunek Kariera Zawodowa"

Data publikacji: 2020-06-30
Ilustracja artykułu

Od 1 lipca w projektach "Kierunek Kariera" oraz "Kierunek Kariera Zawodowa" zostaną wprowadzone zmiany korzystne dla naszych klientów, m.in.: nowe, wyższe wartości stawek bonów dla większości kategorii usług szkoleniowych, a także możliwość realizacji szkoleń dwuosobowych. Co ważne zmiany wskazane w nowym regulaminie będą również umożliwiały przystępowanie do projektu "Kierunek Kariera" osobom z wykształceniem pomaturalnym czy policealnym (w rekrutacjach zamkniętych, limitowanych). Wszystkie szczegóły publikujemy poniżej.

Zmiany wprowadzane od 1 lipca 2020 roku w projektach "Kierunek Kariera" oraz "Kierunek Kariera Zawodowa"


 1. Nowe, wyższe wartości stawek bonów dla większości kategorii usług, które będą miały zastosowanie do usług, na których rezerwacja będzie dokonywana od 1 lipca bieżącego roku włącznie. Oznacza to, że stawki dotychczasowe mają zastosowanie do tych usług, na które firma szkoleniowa zarezerwowała lub zarezerwuje bony do 30 czerwca 2020 r. włącznie. Natomiast od 1 lipca będą miały zastosowanie nowe stawki, które przedstawiają się następująco:

  Tabela dotycząca wartości maksymalnego dofinansowania z bonów 1 godziny usługi szkoleniowej w ramach projektu "Kierunek Kariera"
  Rodzaj usługi
  Forma realizacji
  grupowe
  dwuosobowe
  indywidualne
  Szkolenia językowe

  max. 30 zł - 2 bony

  (do 15,00 zł - rozliczanie 1 bonem;
  15,01 zł - 30,00 zł - rozliczanie 2 bonami)


  max. 60 zł - 4 bony

  (do 15,00 zł - rozliczanie 1 bonem;
  15,01 zł - 30,00 zł - rozliczanie 2 bonami;
  30,01 zł - 45,00 zł - rozliczanie 3 bonami;
  45,01 zł - 60,00 zł - rozliczanie 4 bonami)


  max. 75 zł - 5 bonów

  (do 15,00 zł - rozliczanie 1 bonem;
  15,01 zł - 30,00 zł - rozliczanie 2 bonami;
  30,01 zł - 45,00 zł - rozliczanie 3 bonami;
  45,01 zł - 60,00 zł - rozliczanie 4 bonami;
  60,01 zł - 75,00 zł - rozliczanie 5 bonami)


  Szkolenia z kompetencji cyfrowych

  max. 45 zł - 3 bony

  (do 15,00 zł - rozliczanie 1 bonem;
  15,01 zł - 30,00 zł - rozliczanie 2 bonami;
  30,01 zł - 45,00 zł - rozliczanie 3 bonami)

  max. 60 zł - 4 bony

  (do 15,00 zł - rozliczanie 1 bonem;
  15,01 zł - 30,00 zł - rozliczanie 2 bonami;
  30,01 zł - 45,00 zł - rozliczanie 3 bonami;
  45,01 zł - 60,00 zł - rozliczanie 4 bonami)

  max. 75 zł - 5 bonów

  (do 15,00 zł - rozliczanie 1 bonem;
  15,01 zł - 30,00 zł - rozliczanie 2 bonami;
  30,01 zł - 45,00 zł - rozliczanie 3 bonami;
  45,01 zł - 60,00 zł - rozliczanie 4 bonami;
  60,01 zł - 75,00 zł - rozliczanie 5 bonami)

  Kursy z zakresu zarządzania projektami;
  Kursy kompetencji ogólnych, przygotowujące do matury, egzaminów eksternistycznych i inne

  max. 45 zł - 3 bony

  (do 15,00 zł - rozliczanie 1 bonem;
  15,01 zł - 30,00 zł - rozliczanie 2 bonami;
  30,01 zł - 45,00 zł - rozliczanie 3 bonami)

  max. 60 zł - 4 bony

  (do 15,00 zł - rozliczanie 1 bonem;
  15,01 zł - 30,00 zł - rozliczanie 2 bonami;
  30,01 zł - 45,00 zł - rozliczanie 3 bonami;
  45,01 zł - 60,00 zł - rozliczanie 4 bonami)

  max. 75 zł - 5 bonów

  (do 15,00 zł - rozliczanie 1 bonem;
  15,01 zł - 30,00 zł - rozliczanie 2 bonami;
  30,01 zł - 45,00 zł - rozliczanie 3 bonami;
  45,01 zł - 60,00 zł - rozliczanie 4 bonami;
  60,01 zł - 75,00 zł - rozliczanie 5 bonami)

  Kursy prawa jazdy kat. A, A2 ,B, B+E

  max. 30 zł - 2 bony

  (do 15,00 zł - rozliczanie 1 bonem;
  15,01 zł - 30,00 zł - rozliczanie 2 bonami)


  max. 75 zł - 5 bonów

  (do 15,00 zł - rozliczanie 1 bonem;
  15,01 zł - 30,00 zł - rozliczanie 2 bonami;
  30,01 zł - 45,00 zł - rozliczanie 3 bonami;
  45,01 zł - 60,00 zł - rozliczanie 4 bonami;
  60,01 zł - 75,00 zł - rozliczanie 5 bonami)


  Kursy prawa jazdy kat. C1, C1+E, C i C+E

  max. 60 zł - 4 bony

  (do 15,00 zł - rozliczanie 1 bonem;
  15,01 zł - 30,00 zł - rozliczanie 2 bonami;
  30,01 zł - 45,00 zł - rozliczanie 3 bonami;
  45,01 zł - 60,00 zł - rozliczanie 4 bonami)


  max. 90 zł - 6 bonów

  (do 15,00 zł - rozliczanie 1 bonem;
  15,01 zł - 30,00 zł - rozliczanie 2 bonami;
  30,01 zł - 45,00 zł - rozliczanie 3 bonami;
  45,01 zł - 60,00 zł - rozliczanie 4 bonami;
  60,01 zł - 75,00 zł - rozliczanie 5 bonami;
  75,01 zł - 90,00 zł - rozliczanie 6 bonami)

  Usługa walidacji i certyfikacji kompetencji
  max. 600 zł


  Tabela dotycząca wartości maksymalnego dofinansowania z bonów 1 godziny usługi szkoleniowej w ramach projektu "Kierunek Kariera Zawodowa"
  Rodzaj usługi
  Forma realizacji
  grupowe
  indywidualne
  Usługi szkoleniowe o charakterze zawodowym

  max. 60 zł - 4 bony

  (do 15,00 zł - rozliczanie 1 bonem;
  15,01 zł - 30,00 zł - rozliczanie 2 bonami;
  30,01 zł - 45,00 zł - rozliczanie 3 bonami;
  45,01 zł - 60,00 zł - rozliczanie 4 bonami)


  max. 90 zł - 6 bonów

  (do 15,00 zł - rozliczanie 1 bonem;
  15,01 zł - 30,00 zł - rozliczanie 2 bonami;
  30,01 zł - 45,00 zł - rozliczanie 3 bonami;
  45,01 zł - 60,00 zł - rozliczanie 4 bonami;
  60,01 zł - 75,00 zł - rozliczanie 5 bonami;
  75,01 zł - 90,00 zł - rozliczanie 6 bonami)


  Studia podyplomowe

  max. 30 zł - 2 bony

  (do 15,00 zł - rozliczanie 1 bonem;
  15,01 zł - 30,00 zł - rozliczanie 2 bonami)


  Kwalifikacja wstępna, kwalifikacja wstępna przyspieszona,
  kwalifikacja wstępna uzupełniająca oraz kwalifikacja wstępna
  uzupełniająca przyspieszona

  max. 15 zł - 1 bon

  Usługa walidacji i certyfikacji kompetencji

  max. 1200 zł
  (z wyłączeniem kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK, dla których w karcie usługi wskazano kod kwalifikacji - bez limitu cenowego)

 2. Wprowadzamy rozliczanie dynamiczne w projekcie "Kierunek Kariera" analogicznie jak ma to miejsce w projekcie "Kierunek Kariera Zawodowa" tzn. że 1 godzina szkolenia rozliczana będzie max. wartością bonów wskazaną w powyższej tabeli, co oznacza dla usług o wartości 1 h: do 15,00 zł - rozliczanie 1 bonem; 15,01 zł - 30,00 zł - rozliczanie 2 bonami; 30,01 zł - 45,00 zł - rozliczanie 3 bonami; 45,01 zł - 60,00 zł - rozliczanie 4 bonami; 60,01 zł - 75,00 zł - rozliczanie 5 bonami; 75,01 zł - 90,00 zł  - rozliczanie 6 bonami).
 3. Wprowadzamy możliwość realizacji szkoleń dwuosobowych rozliczanych max. 4 bonami czyli do 60 zł w odniesieniu do szkoleń językowych, szkoleń z kompetencji cyfrowych, szkoleń z zakresu zarządzania projektami, jak również kursów kompetencji ogólnych. Szkolenia dwuosobowe to takie, które mają wskazane w BUR max. liczbę uczestników szkolenia - 2 osoby.
 4. Rozszerzamy możliwość realizacji szkoleń indywidualnych po wyższych stawkach w obydwu projektach.
 5. Wprowadzamy możliwość rozliczania usług szkoleniowych w projekcie "Kierunek Kariera" również w sytuacji, gdy uczestnik nie miał możliwości podejścia do egzaminu (analogicznie, jak ma to miejsce w KKZ).
 6. Zmniejszamy zakres informacji, które muszą być zamieszczane w materiałach informacyjno-promocyjnych, na stronach www, w portalach, aplikacjach i mediach społecznościowych instytucji szkoleniowych, w sytuacji, gdy instytucje te informują o możliwości dofinansowania w ramach naszych projektów. Obowiązujący zakres:
  1. możliwość otrzymania dofinansowania do usług mają jedynie Uczestnicy Projektu Kierunek Kariera realizowanego przez WUP w Krakowie;
  2. warunkiem uczestnictwa w Projekcie jest spełnienie kryteriów kwalifikacyjnych określonych na stronie: https://kierunek.pociagdokariery.pl;
  3. każdy Uczestnik Projektu jest objęty usługą doradztwa zawodowego, podczas której określane są kierunki dalszego rozwoju i sporządzany jest Bilans Kariery;
  4. dofinansowanie do usług szkoleniowych / egzaminów wynosi maksymalnie 85%;
  5. każdy Uczestnik Projektu samodzielnie dokonuje wyboru usługi, zgodnej z kierunkami określonymi w Bilansie Kariery, spośród ofert dedykowanych Uczestnikom Projektu Kierunek Kariera z BUR (www.uslugirozwojowe.parp.gov.pl ).
 7. Dopuszczamy możliwość skorzystania z naszych projektów również osobom z wykształceniem policealnym i pomaturalnym, dla których będzie organizowana cykliczna rekrutacja do projektu (pierwsza odbędzie się jesienią), jak również osobom, które są uczestnikami projektu "Nowy Start w Małopolsce" czyli projektu adresowanego do osób powracających z zagranicy.