Logo Kierunek Kariera KIERUNEK KARIERA

KIERUNEK KARIERA


Warsztaty "Portfolio" dla uczestników rekrutacji poniżej 25 r. ż.

Data publikacji: 2019-06-05

Zapraszamy uczestników naszego projektu do udziału w warsztatach "Pomnóż umiejętności i możliwości - stwórz swoje PORTFOLIO".  Warsztaty te dają możliwość refleksji nad wyborami zawodowymi i obraną ścieżką rozwoju.

Obecnie każdy uczestnik rekrutacji dla osób poniżej 25 roku życia jest zobowiązany do udziału w spotkaniu wstępnym z doradcą zawodowym, wspomnianych warsztatach oraz spotkaniu podsumowującym, podczas którego doradca zawodowy pomoże określić  jego profil rozwojowy.

Podczas rejestracji należy zapisać się na pierwsze spotkanie z doradcą zawodowym, na kolejne spotkania uczestnika umawia jego doradca.Planowane terminy zajęć z portfolio (do wyboru w trakcie I spotkania z doradcą):

Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej - Kraków:

29.07.2019, godz. 14.00-17.00 (prow. Ilona Plichta) - brak wolnych miejsc

12.08.2019, godz. 9.00-12.00 (prow. Magdalena Ogorzałek-Zdankiewicz) - brak wolnych miejsc

30.08.2019, godz. 10.00-13.00 (prow. Ilona Baster)

17.09.2019, godz. 14.00-17.00 (prow. Halina Juszczyk)


Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej - Tarnów:

27.06.2019, godz. 15.00-18.00 (prow. Monika Machnik)

17.07.2019, godz. 15.00-18.00 (prow. Joanna Bułka)

6.08.2019, godz. 15.00-18.00 (prow. Monika Włudyka-Zięba)