Logo Kierunek Kariera KIERUNEK KARIERA

KIERUNEK KARIERA


Warsztaty "Portfolio" - obowiązkowe dla uczestników rekrutacji poniżej 25 r. ż.

2019-10-12

Zapraszamy uczestników naszego projektu do udziału w warsztatach "Pomnóż umiejętności i możliwości - stwórz swoje PORTFOLIO".  Warsztaty te dają możliwość refleksji nad wyborami zawodowymi i obraną ścieżką rozwoju.

Zgodnie z regulaminem rekrutacji zamkniętej dla osób poniżej 25 r.ż. są to zajęcia obowiązkowe dla tej kategorii uczestników.

Obecnie każdy uczestnik rekrutacji dla osób poniżej 25 roku życia jest zobowiązany do udziału w spotkaniu wstępnym z doradcą zawodowym, wspomnianych warsztatach oraz spotkaniu podsumowującym, podczas którego doradca zawodowy pomoże określić  jego profil rozwojowy.

Podczas rejestracji należy zapisać się na pierwsze spotkanie z doradcą zawodowym, na kolejne spotkania uczestnika umawia jego doradca.


Planowane terminy zajęć z portfolio (do wyboru w trakcie I spotkania z doradcą):

Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej - Kraków:

31.10.2019 prowadząca: Magda Ogorzałek–Zdankiewicz
14.11.2019 godz. 14.00-17.00, prowadząca: Viola Matejuk, Asia Ciągło
07.12.2019 godz. 11.00-14.00, prowadząca: Ilona Plichta
27.11.2019 godz. 10.00-13.00, prowadzący: Jolanta Kłosińska, Natalia Siwak

Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej - Tarnów:

28.11.2019 godz. 15.00-18.00, prowadząca: Monika Włudyka – Zięba
12.12.2019 godz. 15.00–18.00, prowadząca: Monika Machnik
09.01.2020 godz. 15.00–18.00, prowadząca: Joanna Bułka

Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej - Nowy Sącz:
05.11.2019 godz. 15.30-18.30, prowadzący: Barbara Lorek-Jabłońska, Iwona Cempa
13.11.2019 godz. 15.30-18.30, prowadzący: Izabela Jakubowska, Marzena Laskosz