Logo Kierunek Kariera KIERUNEK KARIERA

KIERUNEK KARIERA


Weryfikacja informacji zawartych w oświadczeniach Uczestników

Data publikacji: 2022-07-04
Przypominamy, ważne dla wszystkich

Ważna informacja dla nowych klientów i przypomnienie obowiązujących zasad dotychczasowym uczestnikom.


Wszystkich zainteresowanych udziałem w projekcie Kierunek Kariera / Kierunek Kariera Zawodowa informujemy, że składając oświadczenia potwierdzające dany stan faktyczny (pozwalający stwierdzić udział danej osoby w projekcie za kwalifikowalny oraz decydujący o spełnieniu wymagań określonych w projekcie) mogą Państwo zostać w przyszłości poproszeni o przedstawienie na wniosek Instytucji kontrolującej dokumentów źródłowych potwierdzających treść składanych oświadczeń.

Powyższe dotyczy wszystkich danych składanych zarówno w formularzu zgłoszeniowym do projektu/projektów, w zamówieniu bonów jak i przy okazji zawierania, realizowania oraz rozliczania umów o dofinansowanie szkoleń.

Jednocześnie przypominamy, iż brak dokumentu źródłowego potwierdzającego stan faktyczny deklarowany oświadczeniem może skutkować stwierdzeniem nieprawidłowości w rekrutacji/przyznaniu środków na szkolenia i spowodować konieczność zwrotu tych środków przez Uczestnika (wraz z ewentualnymi odsetkami).


Za udzielenie nieprawdziwych informacji w toku rekrutacji/realizacji projektu, w szczególności prowadzących do nieuprawnionego skorzystania z dofinansowania w projekcie, odpowiedzialność ponosi Uczestnik.

Autor artykułu: Łukasz Dygoń