Logo Kierunek Kariera KIERUNEK KARIERA

KIERUNEK KARIERA


Wielka Abolicja

Data publikacji: 2022-01-25
Uśmiechnięta kobieta w czapce opadającej na oczy, duży napis "Odmrażamy bony!"

Od 10 lutego rusza Wielka Abolicja na zamawianie bonów w projektach "Kierunek Kariera" (KK) oraz "Kierunek Kariera Zawodowa" (KKZ).


Akcja odmrażania bonów potrwa od 10 lutego do 31 sierpnia 2022.

Szansa dla wszystkich uczestników, którzy dotąd, z różnych przyczyn, nie skorzystali z dofinansowania do szkoleń w naszych projektach. Abolicja umożliwia złożenie pierwszego, lub wyjątkowo drugiego - uzupełniającego, zamówienia na zasadach opisanych poniżej.


Kogo dotyczy ta możliwość?

Abolicja jest przeznaczona dla osób, które przeszły rejestrację do danego projektu ("Kierunek Kariera" lub "Kierunek Kariera Zawodowa") i zrealizowały usługę doradztwa zawodowego (Bilans Kariery z doradcą zawodowym lub samoocena na platformie doradztwo.pociagdokariery.pl) oraz spełniają jeden z poniższych warunków::

 1. dotychczas nie zamawiały jeszcze bonów, a w trakcie usługi doradczej zostały określone obszary szkoleniowe dla projektu, w którym chcą teraz zamówić bony,

  lub

 2. po pierwszym zamówieniu bonów nie zawarły umowy (nie podpisały przygotowanej umowy)

  lub

 3. w wyniku pierwszego zamówienia:
  1. zawarły umowę ale nie wpłaciły wkładu własnego i umowa została wygaszona lub
  2. zawarły umowę na niepełną pulę bonów i nie jest ona jeszcze zakończona lub nie zwróciły bonów i chcą teraz drugim zamówieniem domówić bony w ramach przysługującego w danym projekcie limitu bonów

- pod warunkiem że nie upłynął jeszcze termin obowiązywania pierwszej umowy (dotyczy podpunktu a i b).


Abolicja dotyczy także osób z limitowanej rekrutacji dla osób z wyższym wykształceniem w wieku pomiędzy 25 a 49 lat, prowadzonej na podstawie odrębnych regulaminów: 

a) od 14 czerwca do 31 grudnia 2021 w projekcie Kierunek Kariera, Regulamin KKW (link otwiera się w nowym oknie),

b) od 6 grudnia do 31 grudnia 2021 w projekcie Kierunek Kariera Zawodowa, Regulamin KKZW (link otwiera się w nowym oknie),

przy czym w ramach abolicji nie mogą przystąpić do tych projektów nowe osoby, ponieważ te rekrutacje już się zakończyły 31.12.2021 r. W praktyce oznacza to, że abolicja dla takich osób będzie dotyczyć możliwości złożenia drugiego zamówienia (punkt 2 oraz 3 z listy powyżej) i pod warunkiem że klient ukończył kurs samooceny na naszej platformie e-learningowej, a więc posiada wybrane obszary szkoleniowe (BKO dla KK, zawodowe dla KKZ).

Jak zamówić?

Osoby uprawnione do zamówienia bonów (tj. spełniające kryteria wskazane powyżej) będą mogły składać zamówienie na bony od 10 lutego, na stronie projektu https://kierunek.pociagdokariery.pl w zakładce ZAMÓW BONY, gdzie należy najpierw wybrać o który pakiet bonów chodzi (ogólny w KK, zawodowy w KKZ), a następnie wypełnić formularz zamówienia online.

W projekcie "Kierunek Kariera" maksymalnie możesz zamówić łącznie 180 bonów i przeznaczyć je na szkolenia ogólne (np. kursy językowe, obsługę komputera, zarządzanie projektami oraz prawo jazdy kat. A, B).

W projekcie "Kierunek Kariera Zawodowa" maksymalnie możesz zamówić łącznie 337 bonów i przeznaczyć je na szkolenia, kursy i egzaminy zawodowe.

Pamiętaj!

Potwierdzeniem prawidłowego zamówienia bonów jest automatyczne powiadomienie z systemu, jakie otrzymasz na swój adres e-mail po złożeniu zamówienia.

Potwierdzenie to otrzymasz z naszego systemowego adresu: powiadomienia@kierunek.pociagdokariery.pl (jest to skrzynka typu no-replay, prosimy na nią nic nie wysyłać, te wiadomości i tak do nas nie docierają).  

Pamiętaj, aby sprawdzić różne foldery na swojej skrzynce mailowej, np. spam, oferty, powiadomienia, społeczności - nasze powiadomienia lubią wpadać szczególnie do folderu "Oferty". 

Jeżeli w formularzu zamawiania bonów podałeś inny adres e-mail, niż ten który posiadamy w systemie, dodatkowo  możesz zostać poproszony o potwierdzenie poprawności nowego adresu e-mail. Link do weryfikacji nowego adresu otrzymasz na swoją skrzynkę mailową - w takim przypadku brak potwierdzenia poprawności e-maila skutkuje anulowaniem zamówienia! 

W razie wystąpienia problemów z zamówieniem bonów prosimy o kontakt na adres: kariera@wup-krakow.pl.

Co dalej?

Możesz wybrać tylko takie szkolenia jakie ustaliłeś w trakcie spotkania z doradcą zawodowym i masz wpisane w swoim Bilansie Kariery, który otrzymałeś po zakończeniu usługi doradztwa zawodowego.

Po zamówieniu bonów zostanie przygotowana dla Ciebie umowa o dofinansowanie szkolenia, dopiero po jej zawarciu i wpłacie wkładu własnego w wysokości 15% wartości zamawianych bonów, możesz zapisać się na wybrane szkolenie. Szkolenia wybierasz w ogólnopolskiej Bazie Usług Rozwojowych, szukając tych przeznaczonych dla  projektu "Kierunek Kariera" lub "Kierunek Kariera Zawodowa". Informacja o tym znajduje się w opisie każdej usługi. Lista wszystkich firm realizujących szkolenia, za które możesz zapłacić naszymi bonami znajduje się również na naszej stronie. Jeżeli zapiszesz się na szkolenie zanim zawrzesz z WUP w Krakowie umowę o dofinansowanie szkolenia, nie będziesz mógł za nie zapłacić naszymi bonami. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszej instrukcji "Jak zrealizować bony" (link kieruje do plików PDF z instrukcją, w zależności od rodzaju rekrutacji z której skorzystał uczestnik). 

Nie zwlekaj!

Im później złożysz zamówienie na bony, tym mniej będziesz miał czasu na ich wykorzystanie.
Terminy na jakie zawierane są umowy określa właściwy regulamin dla danej rekrutacji.

W projekcie "Kierunek Kariera Zawodowa" w tym momencie prowadzone są już zamówienia bonów na listę rezerwową. 
W miarę jak będą pojawiać się środki uwolnione z niewykorzystanych umów wcześniej zawartych, będą one przeznaczane na realizację kolejnych zamówień z listy rezerwowej.
Więcej na ten temat można przeczytać w odrębnym artykule (link prowadzi do artykułu poświęconego projektowi "Kierunek Kariera Zawodowa").


Autor artykułu: Administrator