Logo Kierunek Kariera KIERUNEK KARIERA

KIERUNEK KARIERA


Wojewódzki Urząd Pracy rekrutuje także w 2022 r.

Data publikacji: 2022-01-03
Kwadratowe logo projektu kierunek kariera, fioletowy napis kierunek kariera na białym tle, dookoła fioletowe obramowanie

Przypominamy, że również w 2022 roku Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie prowadzi rekrutację dla osób między 25 a 50 rokiem życia, z wykształceniem nie wyższym niż średnie. 

Zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane podwyższeniem swoich kwalifikacji i skorzystaniem z dofinansowania. W ramach realizowanych projektów możliwe jest otrzymanie bonów, dofinansowujących wybrane szkolenia czy kursy.

Szczegóły projektu Kierunek Kariera i Kierunek Kariera Zawodowa dostępne są w artykule "Szkolenia ze Skillem"
Autor artykułu: Administrator