Logo Kierunek Kariera KIERUNEK KARIERA

KIERUNEK KARIERA


Wytyczne dotyczące usług szkoleniowych on-line w projektach KK oraz KKZ

Data publikacji: 2020-03-26

Mając na uwadze konieczność dostosowania się do panującej sytuacji związanej ze stanem epidemii i rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 oraz kierując się bezpieczeństwem klientów, przedstawiamy wytyczne w zakresie przejścia w projekcie "Kierunek Kariera" i "Kierunek Kariera Zawodowa" na usługi zdalne.

Jest to część pierwsza opracowywanych w naszym Urzędzie zasad realizacji projektów w obecnej sytuacji i dotyczy zdalnych usług szkoleniowych.

Wytyczne w zakresie przejścia w projekcie Kierunek Kariera i Kierunek Kariera Zawodowa na usługi zdalne – część pierwsza dotycząca zdalnych usług szkoleniowych (odnośnik PDF otwiera się w nowej zakładce).

Już wkrótce pojawi się część druga dotycząca doradztwa zawodowego na odległość.

Jednocześnie zachęcamy do zapoznania się z "Wytycznymi dotyczącymi standardów świadczenia usług rozwojowych metodami zdalnego dostępu oraz monitoringu takich usług" przygotowanymi przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości we współpracy z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej (odnośnik, link do strony PARP, otwiera się w nowej zakładce).