Logo Kierunek Kariera KIERUNEK KARIERA

KIERUNEK KARIERA


Zasady rozliczania szkoleń za bony

Data publikacji: 2022-08-18
Kwadrat ważne informacje w systemie bonowym

W związku z zapytaniami odnośnie zasad rozliczania godzin szkoleniowych przypominamy, że dofinansowanie jest obliczane nie tylko w stosunku do wartości całego szkolenia (limit 2700 zł) ale także do maksymalnej kwoty za 1 godzinę szkoleniową.
 

Dopuszczalne stawki za godzinę w zależności od rodzaju szkolenia szczegółowo określa regulamin projektu.

Instytucja szkoleniowa może zatem żądać dopłaty do szkolenia jeśli cena godziny usługi przekracza założoną w projekcie wartość maksymalnego dofinansowania dla danej kategorii szkoleń.

Poniżej znajduje się kilka przykładów, które tłumaczą system rozliczania.

Przykłady:

 • Kursy indywidualne (maks. 75 zł za godzinę = maks. 5 bonów):
  1. kurs prawa jazdy kategorii B kosztuje 2700 zł. Lekcje są w cenie 45 zł za godzinę czyli zgodnie z tabelą dotyczącą maksymalnego dofinansowania z bonów 1 godziny usługi szkoleniowej w ramach projektu ,,Kierunek Kariera” można je sfinansować 3 bonami za godzinę. Czas realizacji to 60 godzin (60 godzin x 45 zł = 2700 zł), szkolenie zostanie zatem sfinansowane 180 bonami (60 godzin x 3 bony = 180 bonów).
  2. kurs języka angielskiego B2 kosztuje 2100 zł. Lekcje są w cenie 75 zł za godzinę czyli można je sfinansować 5 bonami za godzinę. Czas realizacji to 28 godzin (28 godzin x 75 zł = 2100 zł), szkolenie zostanie zatem sfinansowane 140 bonami (28 godzin x 5 bonów = 140 bonów). 
   W tym przykładzie nie wykorzystuje się wszystkich bonów. Za niewykorzystane bony Operator finansowy zwróci proporcjonalnie wkład własnym, po rozliczeniu umowy.
 • Kursy grupowe, z których każdy kosztuje 2700 zł:
  • kurs komputerowy trwa 270 godzin, a godzina szkolenia kosztuje 10 zł; każdą godzinę można zatem sfinansować 1 bonem (o wartości 15 zł), ale tylko do limitu 180 bonów (180 godzin), pozostałą część należy pokryć ze środków własnych (90 godzin x 10 zł = 900 zł).
   Równocześnie uczestnikowi zostanie tutaj zwrócony wkład własny liczony od różnicy pomiędzy wartością każdego bonu a wartością godziny szkolenia, a zatem 15% z 5 zł za każdy wykorzystany bon, w sumie 15% x 5 zł x 180 = 135 zł.
  • kurs komputerowy trwa 100 godzin, a cena jednej godziny to 27 zł; każda godzina zostanie sfinansowana 2 bonami (15 zł x 2 bony), do limitu 180 bonów (90 godzin), pozostałą część należy pokryć ze środków własnych (10 godzin x 27 zł); 
   Równocześnie uczestnikowi zostanie tutaj zwrócony wkład własny liczony od różnicy pomiędzy wartością każdego bonu a wartością godziny szkolenia, a zatem 15% z 1,5 zł za każdy wykorzystany bon, w sumie 15% x 1,5 zł x 180 bonów = 40,5 zł.
  • kurs komputerowy trwa 27 godzin i cena jednej godziny = 100 zł; każda godzina zostanie sfinansowana 3 bonami (bo to górna granica limitu za godzinę przy grupowych szkoleniach komputerowych), uczestnik wykorzysta zatem jedynie 81 bonów (27 godzin x 3 bony). 
   Pozostałą część kosztów szkolenia należy pokryć ze środków własnych (27 godzin x (100 zł – 3 x 15 zł) = 27 godzin x 55 zł = 1485 zł)
  • kurs komputerowy trwa 60 godzin, a godzina kosztuje 45 zł; każda godzina zostanie sfinansowana 3 bonami (15 zł x 3); szkolenie zostanie sfinansowane 180 bonami (15 zł x 3 bony x 60 godzin).

oraz przykład kursu za 1760 zł ale z dopłatą:

 • kurs językowy trwa 55 godzin, a godzina kosztuje 32 zł; każda godzina zostanie sfinansowana 2 bonami (15 zł x 2) - bo to górna granica limitu za godzinę przy grupowych szkoleniach językowych), a zatem łącznie zostanie wykorzystane 110 bonów (55 godzin x 2 bony = 110 bonów). 
  Jednocześnie uczestnik do każdej godziny musi dopłacić 2 zł, w sumie 2 zł x 55 godzin = 110 zł.

Niezależnie od powyższych przykładów, należy równocześnie pamiętać, że w kwocie bonów zawiera się wkład własny uczestnika (15%), który zobowiązany jest on wpłacić w ciągu 14 dni roboczych od zawarcia umowy z WUP Kraków.

Każdy bon ma wartość 15 zł (w tym 12,75 zł dofinansowanie, 2,25 zł wkład własny).

Zamawiając maksymalną liczbę bonów (180 o łącznej wartości 2700 zł) uczestnik zobowiązany jest wpłacić 405 zł.
Zamawiając np. 100 bonów, uczestnik zobowiązany jest wpłacić 225 zł (100 bonów x 15 zł x 15%), itp.


Autor artykułu: Łukasz Dygoń