Logo Kierunek Kariera KIERUNEK KARIERA

KIERUNEK KARIERA


Zawieszenie bezpośredniej obsługi klienta w urzędzie

Data publikacji: 2020-03-16
Ilustracja artykułu

W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 oraz kierując się bezpieczeństwem klientów i pracowników urzędu od 16 marca do odwołania została zawieszona bezpośrednia obsługa klientów w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Krakowie przy placu Na Stawach 1 i ul. Kraszewskiego 36 oraz w Zespołach Zamiejscowych w Tarnowie i Nowym Sączu. Komunikat dotyczy także siedzib biur projektów w Krakowie, Miechowie i Nowym Targu oraz spotkań z doradcami zawodowymi.

Oznacza to wprowadzenie całkowitego zakazu poruszania się klientów zewnętrznych po obiektach urzędu. Do odwołania zostaje zawieszone funkcjonowanie Dziennika Podawczego przy placu Na Stawach 1 w Krakowie. Do Państwa dyspozycji pozostają nasi Pracownicy, z którymi można kontaktować się drogą elektroniczną (e-mail, ePUAP), telefoniczną oraz pocztą tradycyjną, za pośrednictwem Poczty Polskiej. Prosimy w pierwszej kolejności korzystać z tej formy kontaktu z urzędem.

Jeżeli ktoś musi złożyć dokumenty osobiście w siedzibie urzędu przy placu Na Stawach 1, może to zrobić w specjalnie wyznaczonym do tego miejscu na parterze budynku, które będzie monitorowane i pod nadzorem pracownika w godz. 8.00 – 16.00.

W trosce o bezpieczeństwo – co do zasady – nie będzie możliwości złożenia dokumentów osobiście za potwierdzeniem odbioru. W nadzwyczajnych przypadkach – wyłącznie po wcześniejszym kontakcie telefonicznym i uzyskaniu zgody od pracownika urzędu – przy zachowaniu środków ostrożności istnieje możliwość osobistego złożenia dokumentu na Dzienniku Podawczym za potwierdzeniem odbioru. Aby umówić się na spotkanie z pracownikiem, należy zadzwonić pod nr tel. 12 42 40 738.

Osoby, które będą potrzebowały złożyć osobiście dokumenty na Dzienniku Podawczym, prosimy o stosowanie się do zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczących zachowania ostrożności w kontaktach międzyludzkich.

Prosimy o wyrozumiałość.

Prosimy także o zapoznanie się z komunikatem Marszałka Województwa Małopolskiego.

O wszelkich dalszych działaniach będziecie Państwo informowani za pośrednictwem naszego serwisu.


Wszystkie spotkania indywidualne z doradcami zawodowymi we wszystkich siedzibach urzędu zostają zawieszone do odwołania.
Zawieszone zostało również podpisywanie umów w projektach "Kierunek Kariera" i "Kierunek Kariera Zawodowa" we wszystkich siedzibach urzędu oraz biurach projektu. W zaistniałej sytuacji terminy na podpisanie umów w projekcie będą indywidualnie wydłużane. Obecnie możliwa jest jedynie korespondencyjna forma zawierania umów (wysyłka pocztą).
W związku z powyższym przy zamawianiu bonów na szkolenia prosimy o wybór formy korespondencyjnej dla zawarcia umowy, jednocześnie informujemy, że czas przygotowania umów może się wydłużyć.

Uczestników projektu "Kierunek Kariera" oraz projektu "Kierunek Kariera Zawodowa", we wszystkich sprawach, w pierwszej kolejności prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy, pod wskazanymi poniżej numerami.

Informacja ogólna:
tel. 12 424 07 38
Obsługa klienta - umowy i zamówienia bonów:
Kraków - tel. 12 619 84 09 lub 12 619 84 59
Tarnów - tel. 14 626 99 40
Nowy Sącz - tel. 18 442 94 90
Rekrutacja osób z niepełnosprawnościami:
tel. 12 619 84 93
Usługi brokerskie:
Kraków - tel. 12 619 84 25 lub 727 792 003
Tarnów - tel. 737 195 972
Nowy Sącz - tel. 18 442 94 90
Pomoc techniczna / zgłaszanie awarii strony:
tel. 12 619 84 51
Informacja dla firm szkoleniowych:
tel. 12 619 85 63 lub 727 791 316

E-mail: kariera@wup-krakow.pl