Logo Kierunek Kariera KIERUNEK KARIERA

KIERUNEK KARIERA


Zmiana regulaminów od 03.03.2021

Data publikacji: 2021-03-02
Na żółtym tle, fioletowa chmurka z napisem: ważne zmiany w systemie bonowym

3 marca 2021 r. wchodzą w życie nowe regulaminy w projektach "Kierunek Kariera" oraz "Kierunek Kariera Zawodowa".

Najważniejsze zmiany:

  1. Objęcie rekrutacją osób z wykształceniem średnim powyżej matury (tj. także z ukończonymi szkołami policealnymi i pomaturalnymi).
  2. W zakresie zamówienia bonów - wprowadzenie jednorazowej możliwości zamówienia bonów w każdym z projektów.
  3. Skrócenia okresu wykorzystania bonów do daty 31.08.2022 r.
  4. Skrócenie terminu na zamawianie bonów do 6 miesięcy od dnia zakończenia procesu doradczego.

Pkt 1 nie dotyczy osób z wykształceniem wyższym (tj. z ukończonymi studiami pierwszego lub drugiego stopnia lub wyżej np doktorat).

Pkt 2 i 3 dotyczy osób, które swoje zamówienie na bony złożą począwszy od dnia 03.03.2021 r. Osoby, które zamówienie na bony złożyły przed 03.03.2021 r. zachowują prawo do złożenia drugiego (uzupełniającego) zamówienia, na zasadach wynikających z regulaminu obowiązującego do dnia 02.03.2021 r.

Pkt 4 dotyczy osób, które przed 03.03.2021 r. nie złożyły zamówienia na bony w projekcie "Kierunek Kariera Zawodowa".


Prosimy o zapoznanie się ze zmianami:

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie "Kierunek Kariera" z 03.03.2021

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie "Kierunek Kariera Zawodowa" z 03.03.2021