Logo Kierunek Kariera KIERUNEK KARIERA

KIERUNEK KARIERA


Zmiana regulaminów w projektach "Kierunek Kariera" oraz "Kierunek Kariera Zawodowa"

Data publikacji: 2020-03-13

Z dniem 16 marca 2020 r. wchodzą w życie nowe regulaminy w projektach "Kierunek Kariera" oraz "Kierunek Kariera Zawodowa".

Uwaga! Między innymi ulega zmianie wysokość wkładu własnego w projekcie Kierunek Kariera, oraz termin na złożenie drugiego (uzupełniającego) zamówienia bonów w obu projektach.

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami.

Wykaz zmian:

  1. W projekcie "Kierunek Kariera" wysokość wkładu własnego ulega zwiększeniu z 13% do 15% - par. 7 ust. 2 regulaminu KK.
    Powyższe oznacza, że wszystkie zamówienia bonów złożone od dnia 16 marca 2020 r. będą miały maksymalne dofinansowanie ze środków publicznych w wysokości 85%
  2. Drugie (uzupełniające) zamówienie bonów klient będzie mógł złożyć maksymalnie w terminie do 6 miesięcy od złożenia pierwszego zamówienia - par. 7 ust. 8 regulaminu KK oraz par. 6 ust. 13 regulaminu KKZ.
    Powyższe dotyczy zarówno projektu "Kierunek Kariera" jak i projektu "Kierunek Kariera Zawodowa" - termin ten nie obejmuje osób, które pierwsze zamówienie złożyły przed 16 marca 2020 r. i zawarły umowę z regulaminem w brzmieniu poprzednim (bez ograniczenia terminu do 6 miesięcy dla zamówienia uzupełniającego). W takim przypadku termin na drugie zamówienie ograniczony jest terminem ważności bonów, który wynika z pierwszej umowy.
  3. Wszystkie osoby, które nie zamówią bonów w wyznaczonych terminach, będą mogły to zrobić w czerwcu 2020 lub czerwcu 2021 r. (terminy dodatkowe) - par. 7 ust. 9 regulaminu KK oraz par. 6 ust. 14 regulaminu KKZ.
  4. Ponadto doprecyzowano definicję osoby pracującej w słowniczku, obowiązek wskazywania w formularzu zgłoszeniowym faktu prowadzenia działalności gospodarczej oraz wykaz punktów obsługi klienta projektów.


W konsekwencji zmianie uległy odpowiednie zapisy w umowach o dofinansowanie usług w ramach projektu Kierunek Kariera.

Poniżej zamieszczamy dokumenty w nowym brzmieniu, obowiązujące od 16.03.2020 roku.

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie "Kierunek Kariera"
Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie "Kierunek Kariera Zawodowa"
Wzór umowy o dofinansowanie (Kierunek Kariera)
Wzór umowy o dofinansowanie dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, jeśli dotacja stanowi pomoc de minimis ((Kierunek Kariera)