Logo Kierunek Kariera KIERUNEK KARIERA

KIERUNEK KARIERA


Zmiana terminu ważności bonów

Data publikacji: 2021-12-02
Data modyfikacji: 2021-12-03
Kwadrat z napisem ważne zmiany

6 grudnia 2021 r. wchodzą w życie zmiany do regulaminów w projektach "Kierunek Kariera" oraz "Kierunek Kariera Zawodowa", z których najważniejsze są nowe terminy ważności bonów.

1. W projekcie "Kierunek Kariera" dla zamówień złożonych od 6 grudnia 2021 uczestnik będzie mógł wykorzystać bony szkoleniowe nie później niż do dnia 31.12.2022 r. Dla zamówień złożonych do 5 grudnia obowiązuje dotychczasowy termin, tj. 31.08.2022.

Powyższa zmiana nie obejmuje Regulaminu rekrutacji do KK osób z wyższym wykształceniem w wieku 25-50, gdzie termin ważności bonów nie ulega zmianie (obowiązują do 31.08.2022 niezależnie od daty złożenia zamówienia).

Przypominamy równocześnie, że rekrutacja do KK dla osób z wyższym wykształceniem w wieku 25-50, która rozpoczęła się 14 czerwca 2021, trwa tylko do 31 grudnia 2021.


2. W projekcie "Kierunek Kariera Zawodowa" dla zamówień złożonych od 6 grudnia 2021 uczestnik będzie mógł wykorzystać bony szkoleniowe do dnia:

a) 31.03.2023 r. – jeżeli w obszarach szkoleniowych uwzględnionych w umowie znajdują się „studia podyplomowe”;

b) 31.12.2022 r. – w pozostałych przypadkach.


3. Terminy określone w punkcie 2 obowiązywać będą także w Regulaminie rekrutacji do KKZ osób z wyższym wykształceniem w wieku 25-50, który wchodzi w życie od 6 grudnia 2021:

a) 31.03.2023 r. – jeżeli w obszarach szkoleniowych uwzględnionych w umowie znajdują się „studia podyplomowe”;

b) 31.12.2022 r. – w pozostałych przypadkach.


Pozostałe zmiany w regulaminach dotyczą wskazania adresu nowego zespołu zamiejscowego w Oświęcimiu, przy ul. Wyspiańskiego 10 oraz poprawek redakcyjnych.


Prosimy o zapoznanie się z nowymi tekstami dokumentów, które wchodzą w życie 6.12.2021:

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie "Kierunek Kariera"

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie "Kierunek Kariera Zawodowa"

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Kierunek Kariera” dla osób z wyższym wykształceniem w wieku 25-50 lat

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Kierunek Kariera Zawodowa” dla osób z wyższym wykształceniem w wieku 25-50 lat


Autor artykułu: Administrator