Logo Kierunek Kariera KIERUNEK KARIERA

KIERUNEK KARIERA


Zmiany w Instrukcji rozliczania bonów

Data publikacji: 2022-05-04
Kwadrat z napisem ważna informacja dla instytucji szkoleniowych

Informujemy, iż zmieniona została "Instrukcja rozliczania usług w ramach projektów Kierunek Kariera i Kierunek Kariera Zawodowa"

Dodane zostały następujące wymagania:

  1. Na opisie faktury należy wskazać wszystkie daty dokonania płatności przez Uczestnika Projektu;
  2. W pkt. 2 zostaje dodany punkt d) o następującej treści: w przypadku projektu „Kierunek Kariera”, w sytuacji, gdy całość usługi nie jest rozliczana z bonów również potwierdzenie dokonania wpłaty przez Uczestnika Projektu różnicy między ceną całościową usługi, a kwotą z rozliczonych bonów (wyciąg bankowy potwierdzający dokonanie przelewu lub dokument poświadczający wpłatę w instytucji szkoleniowej).


Pełna treść instrukcji (plik PDF) znajduje się w sekcji "Dla instytucji szkoleniowych" (link prowadzi do pliku PDF i otwiera się w nowym oknie).

Zachęcamy do zapoznania się z całym tekstem.Autor artykułu: Łukasz Dygoń