Logo Kierunek Kariera KIERUNEK KARIERA

KIERUNEK KARIERA


Zmiany w regulaminach KK oraz KKZ

2019-09-02

Szanowni Państwo, informujemy, iż z dniem 1 września 2019 r. wprowadzone zostały zmiany do "Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Kierunek Kariera" oraz "Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Kierunek Kariera Zawodowa".

Najważniejsza ze zmian dotyczy wymogu złożenia pierwszego zamówienia bonów w projekcie "Kierunek Kariera" bezpośrednio u doradcy zawodowego w trakcie bilansu kariery (paragraf 7 regulaminu KK). Jeżeli uczestnik nie zrobi tego podczas spotkania (a w przypadku bilansu pogłębionego - w trakcie ostatniego spotkania), nie będzie już miał możliwości zamówienia bonów w KK na szkolenia ogólne. Zapis ten dotyczy także uczestników, którzy przed 1 września nie ukończą bilansu pogłębionego. Osoby, które zakończyły bilans kariery przed 01.09.2019  zamawiają bony na dotychczasowych zasadach.


Pozostałe zmiany:
1) w definicji osoby pracującej doprecyzowany został zapis dotyczący osób, które prowadzą działalność gospodarczą w innej formie niż jednoosobowa działalność (osoby takie nie mogą skorzystać z naszych projektów - paragraf 1 pkt 14 regulaminu KK oraz KKZ);
2) doprecyzowano zapisy dotyczące udziału w usłudze w ramach projektu KK (paragraf 10 regulaminu KK);
3) w projekcie "Kierunek Kariera Zawodowa" dopisany został wymóg przesyłania certyfikatów z zasłoniętym zdjęciem (paragraf 9 regulaminu KKZ). Ten zapis znalazł się także w umowach KKZ (paragraf 3 ust. 3 pkt 12 wzoru umowy).

Aktualne wzory umów oraz regulaminy naszych projektów dostępne są tutaj.