Logo Kierunek Kariera KIERUNEK KARIERA

KIERUNEK KARIERA


Zmiany w rekrutacji od 1 kwietnia

Data publikacji: 2022-03-31
Kobieta w średnim wieku uśmiecha się i wskazuje na napis Sprawdź - Kierunek Kariera dla osób 50+

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami od jutra, tj. od 1 kwietnia 2022 czasowo zostaje wstrzymana rekrutacja do projektu Kierunek Kariera dla osób poniżej 50 r.ż.

Już tylko kilka godzin zostało osobom poniżej 50 roku życia zainteresowanym udziałem w projekcie "Kierunek Kariera", a w konsekwencji także w projekcie "Kierunek Kariera Zawodowa", na wypełnienie formularza zgłoszeniowego do projektu.

Od północy zarejestrować się będą mogły tylko 2 kategorie osób:

1) pracujące osoby powyżej 50 roku życia (niezależnie od posiadanego wykształcenia),

2) osoby z niepełnosprawnościami, które ukończyły 25 lat i nie ukończyły 65 lat (niezależnie od posiadanego wykształcenia i bez względu na to czy są osobami pracującymi).

Obie powyższe grupy muszą spełniać podstawowy warunek rekrutacji, a zatem muszą mieszkać lub pracować lub uczyć się na terenie województwa małopolskiego, oraz muszą posiadać obywatelstwo polskie lub zezwolenie na pobyt lub wizę, upoważniające do pobytu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Więcej informacji w artykule Zawieszamy rekrutację dla osób poniżej 50 r.ż.


Od 2016 roku do końca marca br. z doradztwa zawodowego w ramach projektu "Kierunek Kariera" skorzystało już ponad 43 tysiące osób w różnym wieku. Doradztwo zawodowe jest pierwszym elementem wsparcia w ramach projektu i pomaga w określeniu swoich celów edukacyjno-zawodowych (w tym wyboru usług szkoleniowych, które można sfinansować za nasze bony).


O ewentualnej możliwości ponownej rekrutacji do projektu "Kierunek Kariera" dla osób pracujących poniżej 50 roku życia, będziemy informować na naszej stronie.


Autor artykułu: Łukasz Dygoń