Logo Kierunek Kariera KIERUNEK KARIERA

KIERUNEK KARIERA


Wybierz Twój pakiet bonów

2018-11-06

 
Wybierz Twój pakiet bonów

PAKIET OGÓLNY
bony na szkolenia:
językowe,
komputerowe, zarządzanie projektami,
prawo jazdy kat. A, B, C oraz C+E
(bez uprawnień zawodowych)
ZAMÓW BONY

KIERUNEK KARIERA
PAKIET ZAWODOWY
bony szkoleniowe na:
szkolenia zawodowe, kwalifikacyjne kursy
zawodowe, kursy umiejętności
zawodowych, kursy umożliwiające
uzyskanie kwalifikacji zawodowych, studia
podyplomowe, kursy prawa jazdy kat. C, C+E, D, T
(z uprawnieniami zawodowymi)
ZAMÓW BONY

KIERUNEK KARIERA ZAWODOWA